سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اولین بار بنی صدر  پروژه حذف روحانیت از نظام وانقلاب را کلید زد که از طرفی با تکیه بررای مردم به خود در واقع می کوشید مردم را مقابل روحانیت قرار دهد واز سوی دیگر با جلب نظر برخی روحانیون ساده نظر نو عی جبهه روحانیت علیه روحانیت تشکیل دهد

والبته آن زمان به خاطر رهبری الهی خمینی کبیر واعتماد آن امام بر یاران صدیقش در این کار توفیق نیافت و لی در این سالها دوباره آن منطق  از سوی کسانی دیگر با لباس وچهره ای جدید دنبال می شود

 تا یا با سیاست دولبه مردم علیه روحانیت و روحانیت علیه روحانیت کار خود را پیش برد و     متا سفانه تا حدود زیاد موفق شده است از طرفی در فیضیه خانه  اول روحانیت علیه رو حانیت مبارز وزجر کشیده ویاران امام شعار مرگ سر داده می شود

 واز سوی دیگر در برخی اجتماعات به ظاهر مردمی همان شعار ها تکرار می شود و تنها تفاوت جریان امروز با جریان بنی صدر در این است که پایگاه بنی صدر تفکرات لیبرالی وبه ظاهر روشنفکری بود

وتکیه گاه جریان امروز تحجر گرایی ومهدویت  منحرف  است که دین وامام زمان را منهای روحانیت بیدار ومتفکر می خواهد تکیه بر متحجرانی که   زمانی در همین فیضیه کاسه حاج آقا مصطفی را آب کشیدند چون پدرش حاج آقا روح الله درس فلسفه می گفت 

 تکفیر گران متحجر وضد مبارزه  دیروز حال در لباس انقلابی شعار مرگ  علیه روحانیت مبارز ومتفکر سر می دهند شعاری که   در جریان بنی صدر از زبان به ظاهر مردم علیه بهشتی بیرون آمد وامروز علیه هاشمی داده می شود

در آن زمان شیخ علی تهرانی  پیشتاز اهانت وتهتک وتهمت علیه هاشمی وبهشتی بود  وامروز برخی طلاب خام وجوان واحساسی  حوزه قم عهده دار این کار شده اند  وآن روز بنی صدر ودار ودسته اش وبالاتر امریکا وصهیونیزم بیشترین سود وبهره را می بر د

امروز  نیز عاقلان ودرد مندان می دانند  چه کسانی بیشترین بهره را می برند؟ می دانند که متولیان مکتب ایرانی  و زنده کنندگان نام کوروش (همان  قهرمان اسطوره ای شاهنشاهی  ایران ومحبوب یهودیان که قوم یهود را زنده کرد واز سقوط واضمحلال نجات داد  )  بهره بر داران اصلی جریانات جاری کشور هستند .

 


تاریخ : جمعه 89/11/29 | 2:44 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

 

 

  • دامنه شبهات تاریخی گستره وسیعی ای را تاکنون از زیر سوال بردن تصمیمات امام تا القاء ناکارآمدی روحانیت و از زیر سوال بردن نماد فقهی و سیاسی اندیشه امام راحل(ره) در مجمع را تا تشکیک در جایگاه رفیع «مجلس» شامل شده و به موازات آن نیزاز زیر سوال بردن فقیه منصوب رهبری در قوه قضائیه و حرمت شکنی «مراجع معزز» نیز غافل نشده اند!
  • سوالی که به ذهن متبادر می شود این است آیا ممکن است روزی دامنه این شبهه افکنی های تاریخی به چگونگی انتخاب رهبر معظم انقلاب در سال ???? منتهی شود؟
  • شاید روزی «متصلان به ولایت بالاتر» بتوانند شبهاتی را که سال ?? کیهان علیه انتخاب رهبری زمزمه کرد را از تریبون مجلس خبرگان رهبری فریاد کنند ولی قطعا آن روز تا هاشمی رئیس خبرگان است از راه نمی رسد
  • شبهاتی که رسماً به استناد ضمیر فاعل «می گویند» مدعی تلاش مشترک آیت‌الله خامنه‌ای و حاج سید احمد آقا و آیت‌الله هاشمی در انتخاب«فرد مورد نظر» شد؟! و به استناد همان ضمیر فاعل « می گویند » حتی حذف شرط «مرجعیت» در قانون اساسی را در همین راستا ارزیابی کرد!؟

جریان «بی‌باک» را باکی از هیچ شبهه افکنی نیست؟ دامنه این شبهات گستره وسیعی ای را تاکنون از زیر سوال بردن تصمیمات امام دردفاع مقدس ومدیریت جنگ  تا القاء ناکارآمدی مدیریت ارشد روحانیت در? دهه گذشته و از زیر سوال بردن نماد فقهی و سیاسی اندیشه امام راحل(ره) در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا تشکیک در جایگاه رفیع «مجلس شورای اسلامی» در ساختار نظام شامل شده است و به موازات آن نیزاز زیر سوال بردن فقیه منصوب رهبری در قوه قضائیه و حرمت شکنی «مراجع معزز» نیز غافل نشدند و در لابلای آن نیز از زیرسوال بردن شخصیت امام با شبهه تحمیل پذیری از اشخاص نیز اباء نکردند!   سوالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است آیا ممکن است روزی دامنه این  بی باکی «جریان بی‌باک» در شبهه افکنی های تاریخی  به  چگونگی انتخاب رهبر معظم انقلاب در سال ???? منتهی شود ؟ و سوال مکمل ان این است که یکی از مهم ترین موانع تحقق چنین روزی در مجلس خبرگان رهبری در طول ?? ساله گذشته آیا کسی جز آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است ؟


 شبهاتی که آتش تهیه آن را کیهان در سال ???? در مصاحبه با آیت‌الله هاشمی ریخت و رسماً به استناد ضمیر فاعل «می گویند» آیت‌الله خامنه‌ای و حاج سید احمد آقا و آیت‌الله هاشمی را به همدستی در انتخاب «فرد مورد نظر» متهم کرد؟! و حتی حذف شرط «مرجعیت» در قانون اساسی را در همین راستا ارزیابی کرد!؟ که البته پاسخ های شایسته اش را همان موقع دریافت کرد و خاموش شد.

  اکنون به یمن بی‌باکی «مکتب ایران» در زیر سوال بردن تاریخ نظام بهترین مجال و فرصت برای ایشان به عمل آمده که با شانتاژ خبری آیت‌الله هاشمی را از راس مجلس خبرگان رهبری –به خیال خام خود- دور کرده و مقدسه‌ای فراهم کنند تا شاید روزی «متصلان به ولایت بالاتر» بتوانند شبهاتی را که سال ?? کیهان علیه انتخاب رهبری زمزمه کرد را از تریبون مجلس خبرگان رهبری فریاد کنند تا کام دل  «جریان بی‌باک» و «کیهان» و مکتب ایران را یک جا فراهم کنند. روزی که به یقین بر ایشان ثابت شده که تا هاشمی رئیس خبرگان است از راه نمی رسد .

شبهات کیهان در سال ?? برچگونگی انتخاب رهبر معظم انقلاب که در ذیل می آید همان بغض ناکام ?? جریان «بی باک» است که اکنون امید آن دارند در فضای اتهام زنی رسانه ای بی مرز «مکتب ایران» که هر شانتاژ خبری را مجاز نموده حتی از طرح و بسط خبر دروغ تمایل یار دیرین آیت الله هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان  هم اباء نداشته باشند. شاید بهتر آن باشد که به جای رنجانیدن قلب هم پیمانان دیرین انقلاب جریان «بی باک» کاندیدای خود را برای ریاست مجلس خبرگان رهبری در افکار عمومی به بوته آزمایش و سنجش بگذارند؟ که فرمود: " النجاه فی الصدق" :

 

 

* بخش از مصاحبه کیهان با آیت الله هاشمی رفسنجانی پیرامون چگونگی انتخاب رهبری


تاریخ : دوشنبه 89/11/18 | 2:8 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

تمامیت خواهان که فکر می کنند دراین سالها اکثر نهاد های مهم قدرت وتصمیم گیری را دراختیار گرفته اند برای تسخیر آخرین نهاد ها نیز خیز برداشته اند از این رو در ایامی که به جلسات  سالانه مجلس خبرگان نزدیک می شویم برای تغییر در ریاست خبرگان تلاش می کننند

براستی چرا چنین شده است ؟جامعه وانقلابی که بنا بود در چارچوب وپناه قانون اساسی همه  وفاداران به اسلام وانقلاب در آن حضور داشته باشند این قدر تنگ وتند شده که حتی یاران صدیق واستوانه های استوار انقلاب درآن تحمل نمی شوند ؟

 ونظام وکشور به سمتی می رود که فرزندان انقلاب ودلسوزان حقیقی از آن کنار گذاشته می شوند ؟ آیا همان قاعده معروف انقلاب فرزندان خود را می خورد در جریان است ؟وجالب این که کسانی امروز متولی وداعیه دارا انقلاب شده اند که در مبارزات نقش چندانی نداشته اند ورنگ زندان را هم ندیده ا ند

کسانی که نه تنها یار وفادار امام نبوده اند بلکه گاه حکم های جهادی امام را در زمان ستم شاهی شکسته اند چراکسانی که در حیات امام در انزوا بودند امروز میدان دار شده اند ؟

چه اتفاقی افتاده که متفکران بزرگی چون آیه الله جوادی آملی که سفیر پیام تاریخی امام بود امروز از طرف بی بصیرتان حقیقی به بی بصیرتی متهم می شود ؟ چرا اهل بیت امام در جشن انقلاب در غربت وغیبت است ؟

این ها سئوالاتی است که اندیشه به آنها در این روزها خالی از لطف نیست توفیقی شد در نوشته بعدی در حد بضاعت جوابهایی به این سئوالات می دهیم واز خوانندگان عزیز انتظار دارم در یافتن پاسخ با نظر دادن یاریم کنند .

 


تاریخ : دوشنبه 89/11/18 | 12:49 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
جای تعجب ندارد! اگر تمام شانتاژهای خبری مکتب ایران علیه مودت ?? ساله رهبر معظم انقلاب و آیت الله هاشمی
 
عاجزمانده چرا که امام بر گردن این دو یار دیرین انقلاب رشته ای افکنده و می برد هر جا که خاطر خواه اوست!
 
  • جای تعجب ندارد! وقتی ائمه جمعه محترم کشور درلباس پیامبر هدیه چرب و نرم «مکتب ایران»را بازنکرده پس فرستادند وپولها به بیت المال مکتب ایران برگشت تا ایشان ازبرکات این پولها مصون بمانند چرا که روزی روحانیت بر سفره مکتب اهل بیت (ع) است!
  • جای تعجب ندارد! اگر مکتب ایران هم از ابتکار شاه علیه روحانیت یادگرفته و«وعاظ ولایی»تشکیل دهد شتر سواری ستیزبا روحانیت دولا دولا نمی شود!
  • جای تعجب ندارد ! اگر کیهان به جای دولت به بیانیه هاشمی می تازد کیهان همیشه پای کار تاختن به هاشمی است شعبان و رمضانش هم فرقی ندارد!
  • جای تعجب ندارد!اگر دولت ?? به جای کیهان به ارکان قانونی نظام می تازدکیهان سالها پیش نسخه تفکر سیاسی امام را در مصاحبه با هاشمی پیچید و گفت:« منظورامام از طرح ولایت مطلقه فقیه و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تابع کردن فقهای شورای نگهبان از خود بود!!؟»
  • جای تعجب ندارد ! اگرخبرگزاری فارس به جای کیهان به بیانیه مجمع علیه قانون ستیزی مکتب ایران می تازد چرا که چشم وگوشی برای شنیدن هشدارهای مشفقانه هاشمی ندارند صم و بکم الی الولایت مکتب ایران!
  • جای تعجب ندارد!اگر«جریان بی باک»هم ازاین نمد دنبال کلاهی برای خود است آخر کیهان سالها پیش از ضمیر فاعل «می گویند» حرف دل آنها را به هاشمی زده بود که با همکاری خامنه ای وحاج احمد آقا راه را برای رهبری فرد مورد نظر خود هموار کردید؟!! فقط تعجب از آن است که چرا با بی باکی کاندیدای خویش را برای ریاست مجلس خبرگان معرفی نمی کنند و به شانتاژ خبری پیرامون آیت الله مهدوی کنی یار دیرین آیت الله هاشمی رفسنجانی روی آورده اند؟

اگر تمام شانتاژهای خبری مکتب ایران را علیه برادری و همسنگری ?? ساله رهبر معظم انقلاب و آیت الله هاشمی رفسنجانی عاجز و درمانده می بینیم تعجب نمی کنیم چرا که امام بر گردن این دو یار دیرین انقلاب رشته ای افکنده و می برد هر جا که خاطر خواه اوست ! وقتی ائمه جمعه محترم کشور در لباس پیامبر هدیه چرب و نرم « مکتب ایران » را باز نکرده پس فرستادند و  پولها به بیت المال مکتب ایران برگشت تا لااقل روحانیت کشور از برکات این پولها مصون بمانند جای هیچ تعجبی نبود چرا که این روحانیت متعهد در آزمونهای بسیار دشوارتر از این هم سربلند بیرون آمده تا امروز مراجع عظام تقلید بی هیچ منتی از هیچ احدی بتوانند فقط حق مردم را در راستای مکتب اهل بیت (ع) مطالبه کنند هر چند که در این راه مقدس زخم زبان سفیهان هم از شماره برون شود . اگر از این خبر متعجب نشدیم از شباهت ابتکار مکتب ایران و شاه هم در تشکیل « وعاظ ولایی» متعجب نمی شویم چرا که شتر سواری ستیز با روحانیت دولا دولا نمی شود اختلاف افکنی در بین روحانیت یک راه ثابت داشته و دارد و بس ! در همین راستا هم از پاسخ کیهان به جای مکتب ایران به بیانیه هاشمی هم متعجب نشدیم چرا که برای کیهان سالهاست شاخص حمله به هاشمی است شعبان و رمضانش هم فرقی ندارد چنانکه اگر امروز دولت آشکارا به جای کیهان به ارکان مصرح قانون اساسی نظام می تازد باز هم متعجب نمی شویم چرا که سالها پیش کیهان به عیان نسخه تفکر سیاسی امام ( ره ) را در مصاحبه با هاشمی پیچید و گفت : «منظورامام از طرح ولایت مطلقه فقیه و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تابع کردن فقهای شورای نگهبان از خود بود!!؟» پس دولت ?? فقط نسخه سال ?? کیهان را در پی وصول است اگر خبرگزاری فارس به جای کیهان به بیانیه مجمع علیه قانون ستیزی مکتب ایران می تازد هم عجبی ندارد چرا که اصولا چشم وگوشی برای شنیدن هشدارهای مشفقانه هاشمی ندارند صم و بکم الی الولایت ...! اگر « جریان بی باک » هم از این نمددنبال کلاهی برای خود است آخر کیهان سالها پیش از ضمیر فاعل می گویند حرف دل آنها را به هاشمی زده بود که با همکاری خامنه ای و حاج احمد آقا راه را برای رهبری فرد مورد نظر خود هموار کردید؟!! فقط تعجب از آن است که چرا بی باکانه کاندیدای خویش را برای ریاست مجلس خبرگان معرفی نمی کنند و به شانتاژ خبری پیرامون آیت الله مهدوی کنی یار دیرین آیت الله هاشمی رفسنجانی روی آورده اند؟

کدخبر: ?????????????


یکشنبه ?? بهمن ????سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ : یکشنبه 89/11/17 | 1:13 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

 این روزها صداوسیما به هرچیز بادید ابزاری نگاه می کند ورطب ویابس را به هم می بافدتا اهداف سیاسی خود را دنبال کند آن هم اهدافی جناحی وگروهی وقبیله ای از جمله این موارد پخش مختار نامه بهانه ومستمسکی شده

 تا با تعجیل ونا پختگی با مصاحبه هایی انتخابی وگزینش شده حتی از یک سریال بهره برداری سیاسی حزبی خودرا بکند در گزارشی از تعلل عبدالرحمن در پذیرش سخن مختار به عدم بصیرت یاد می شود

وگویا از نظر صداوسیما پذیرش بی چون وچرای ادعای مختار عین بصیرت است  اولا در اصل شخصیت وقیام مختار بین علماء واندیشمندان ورجالیون اختلاف نظر وجود دارد  واین طور قهرمان سازی که صداوسیما می کند به این روشنی در کتب رجالیون واهل خبره حتی از جانب کسانی که اورا تایید کرده اند وجود ندارد 

 ثانیا مگر ملاک یک شیعه واقعی پیروی از نظر معصوم نیست براستی اگر کسی در زمان ائمه به دنبال یافتن نظر معصوم باشد وحتی به برادر یا اقوام امام اعتماد نکند به خطا رفته است؟

با آن که در تاریخ امامان موارد مکرر از قیام وحرکت که حتی از سوی نزدیکان امامان صورت می گرفت ولی ائمه نهی از آن کرده اند وعاقبت آن را خوش ندانسته اند  وجود دارد  از جمله نهی امام  باقر(ع) نسبت به زید ویحیی ومحمد وابراهیم که در کتب تاریخ آمده است

 حال با این اوصاف  بررسی دقیق نظر امام بصیرت است یا بر احساسات وتندرروی وجوزدگی تکیه کردن؟ البته واضح است که نگاه صداوسیما ومدیران ومجریان آن بحث تاریخی نیست آن ها فقط به دنبال ابزاری هستند برای القاء نظرات خود ونوعی مشابه سازی متوهمانه را دنبال می کنند

 ولی آن قدر دست پاچه وشتاب زده عمل می کنند که به نادیده گرفتن بدیهی ترین اصول توجه ندارند .


تاریخ : شنبه 89/11/16 | 12:29 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
   1   2   3   4      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.