سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امروز درسایت ها جمله ای از دکتر ظریف توجهم را به خود جلب کرد( از رهبری خرج نمی کنم مسئولیت مذاکرات بامن است )این جمله مسئولانه  از جمله نیازهای سیاست ماست که متاسفانه سالهاست مورد اغفال قرار گرفته است

 و علاوه برآن که مسئولیت پذیری گوینده آن را می رساند دفاعی زیبا وعالمانه از ولایت ورهبری است متاسفانه بسیاری از مدعیان پیروی از رهبری در کشور ما به جای شناختن وشناساندن  درست وعالمانه جایگاه رفیع وذی قیمت ولایت فقیه وشخص رهبری معظم به گونه ای  دراین باره سخن می گویند

 که گویا در نظام ولایی همه مسئولیت ها با رهبری است ولذا خواسته یا ناخواسته اشتباهات ونواقص خود را به نوعی به این جایگاه مهم وحساس ربط می دهند این مساله  البته درسالهای اخیر توسعه بیشتر یافت

 ودر دوره گذشته مسئولان درمواقع حساس به جای مسئولیت پذیری وبه جای این که خودرا سپر وفدایی رهبر بداننداز  این جایگاه رفیع همواره هزینه کردند این موضوع درمسئولان خلاصه نشد

بلکه بسیاری از تریبون داران مدعی ولایت هم با هزینه از این جایگاه والا خواستند ندانم کاری وتقصیر خودرا به نوعی بپوشانند درباره مسئولان دوره قبل به یادداریم که وقتی در قضایای 88 از رییس جمهور وقت در سفری به خارج کشور درباره زندانی ها وبازداشت ها سئوال شد او فورا خودرا کنارکشید وگفت این موضوع در حیطه اختیارات من نیست وارتباطی به من ندارد 

همچنین  دراواخر دوره ریاست جمهوری  وقتی از او درباره مذاکرات هسته ای سئوال می شد باز همین پاسخ داده می شد که مسئولیت مذاکرات با دولت نیست  همچنین  شاهد بودیم که برخی  خطیبان دراواخر دولت قبل که همه از آن دولت تبری می جستند صراحتا گفتند چون رهبری  نظر به احمدی نژاد داشت مابه او رای دادیم

 همه این ها حکایت از نوعی مسئولیت گریزی ونشناختن جایگاه رهبری وحتی جفای به ایشان است طبق مبانی قرآنی وفقهی حکومت دینی ، در راس بودن فقیه عادل نافی مسئولیت دیگران نیست

بلکه فرد فرد مردم و به خصوص مسئولان  درباره جامعه و تصممیم گیرهای کلان  مسئول هستند( کلکم راع وکلکم مسئول )و کسانی که حقیقتا دغدغه دفاع از ولایت فقیه رادارند باید به این نکته توجه کنند که دفاع از ایشان به معنای سلب  مسئولیت از خود نیست

 ونباید طوری حرف زد وتحلیل کرد که همه چیز به پای پایه واساس  نظام نوشته شود درنظام مردم سالاردینی هرکس باید به اندازه توان  واختیارات خود مسئولیت پذیر باشد وحتی درمواردی که موضوعی فراتر از حیطه اختیارات مسئول خاصی است

با فدا کاری وسپر کردن خود  ازمقام وجایگاه مهم رهبری دفاع کند و ولایت مداران حقیقی افرادی هستند که درمقام پاسخ گویی به جای احاله موضوع به جای دیگر وهزینه کردن از نامها وجایگاه های رفیع مسئولانه درقبال عملکرد خود سخن می گویند ودفاع می کنند

 واگر اشتباهی رخ داده آن را برعهده می گیرند وناشی از عمل خود می دانند نه افراد برجسته وجایگاه های حساس ومهم  وبه نظر می رسد نظیر آن چه دکتر ظریف بیان داشت باید به عنوان یک فرهنگ در میان مسئولان وحتی مردم نهادینه شود

 تاهم جایگاه والای ارکان نظام محفوظ بماند وهم افراد خودرا درقبال اعمال وتصمیمات خود مسئول بدانند و راه فرار وجفا پیش نگیرند


تاریخ : چهارشنبه 92/9/27 | 8:13 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

از روزی که امام حسین (ع) با کاروانی از مدینه خارج شد روح وجان اسلام ناب محمدی حرکت وحیاتی را آغاز کرد تا پایان تاریخ وزمان ادامه خواهد داشت حرکت  این کاروان که مقصدش فراتر از مکه وکوفه وزمین وزمان ومکان بود نه در کربلا وعاشورآء ونه در شام وبازگشت اهل بیت به مدینه به آخر نرسید

 ولایقف وبدون ایستایی تا انتهای زمان ادامه دارد کاروانی که با نفس مسیحایی وهمت آسمانی سالار شهیدان وبه مقصد وجه الله سیرخودرا آغاز کرد در عاشوراء باشهادت امام ویارانش وفنای در وجه الله باقی به بقای ابدی وجه الله گشت

که فرمود (وکل من علیها  فان #ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام )          (26-27الرحمن )

 و  حرکت وحیاتی پایان ناپذیر یافت واین شد که بعداز عاشورای شصت ویک شیعه حیات خودرا در حضوردرکاروان کربلاییان یافت وزیارت حسین  حج دیگر شیعه شد

وعجب نبود که ظالمان هرزمان هرکدام به شکلی راه براین کاروان می بستند وقبله عاشقان حسین را آماج کین وکید خود می کردند تاجایی که بارها وبارها مرقد مطهر سالار شهیدان این مطاف وملجآ آزادگان به دست دسیسه گران وستم بانان تخریب شد که شاید با برداشتن بقعه حسین  شیعه قبله خودرا ازیاد برد وکاروان کربلا متوقف شود

  اما بارگاه حسین این قبله مقدس درقلب شیعه جای داشت وزیارت حسین نماز ونیاز صبح وشام شیعه گشت چه درکربلا باشد یانباشد شیعه حسینی درطول زمان خودرا همواره درکاروان کربلا می دید ومقصدش را زیارت ودیدار  وهمراهی با حسین می دانسته است

 واین شد که شیعه حسینی سربردار داد تیغ بر سینه خود دید شمشیر شیادان به جان خرید اما مهر وعشق حسین را از کف نداد و دردل پاسداشت و به جان پرورید ونسل به نسل تابه امروز این عشق ضرباهنگ  قلبهای شیعیان بوده است

وبنی امیه وبنی عباس وبعثی ها این دشمنان دشنه به دست نام و راه حسین  یک به یک به زباله دان تاریخ پیوستند واما کاروان حسین  قرن به قرن وسال به سال زنده تر  وپویاتر وپرطراوت تر از پیش پیش می رود

 واین روزها که حرکت کاروان ها از اقصی نقاط دنیا به سمت کربلا دوباره آغاز شده وکربلا انتظار دهها میلیون عاشق حسین را می کشد همان ایام اللهی است که تجلی بخش وتفسیر گر وتفصیل دهنده  حیات حسین عزیزی است که وجه الله ویدالله است

و غیرت حیدریش ویران کردن کاخ به کاخ ظالمان را هدف گرفته است .وکربلا میعاد گاه همه مظلومان وپابرهنگانی است که انتظار موعود حسینی را که شکننده بتهای جاهلیت جدید خواهد بود را دردل می پرورانند .


تاریخ : دوشنبه 92/9/25 | 4:42 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

درادامه بحث امام زمان شناسی به پرسش دیگری می پردازیم وآن این که اگر شناخت ورابطه با امام علم افروز وجهل سوزاست وجامعه عالمانه می سازد ونه جاهلانه چرا ماکه  مدعی شناخت امام و پیروی از امامت هستیم گرفتار جهل وجهالت هایم

واگر غربی ها گرفتار علم جاهلانه هستند که قبلا به آن اشاره شد یعنی علم بدون ایمان وعمل وبدون نتیجه ، وضعیت جامعه ماهم تعریف چندانی ندارد. در جواب این پرسش چند مطلب را باید مورد توجه و بررسی قرار دهیم

1-ادعای شناخت وارتباط با امام با حقیقت آن متفاوت است وجامعه ماگرچه معتقد به امام است وشناخت ظاهری دراین باره دارد اما واقعیت این است که با شناخت حقیقی فاصله فراوان داریم امامت مثل خیلی از ذخایر وگنجینه های ما برای خودما ناشناخته است

 ولذا بهره گیری درستی  از آن نداریم حداقل شناخت ومعرفت به اصل امامت وشخص امام زمان  این است  که  جامعه با معارف اهل بیت که همگی نور واحد هستند  آشنا باشد وباتاسف باید معترف بود که نه تنها در سطح عمومی جامعه بلکه درسطوح خاص وحتی حوزه های علمیه معارف اهل بیت به درستی وکمال جایگاه خودرا نیافته است

دردانشگاهها حتی درعلوم انسانی وتربیتی حرف اول را مکاتب شک محور وسکولار غربی می زنند ودرحوزه ها بیش از متون اصیل شیعی ومعاریف اهل بیت به نوشته های فیلسوفان وعارفان  ودانشمندان متاثر از اندیشه های غیر شیعی پرداخته می شود

 همین موضوع باعث شده که مادر سلوک اجتماعی وسیاسی هم در روش ها  از مبانی ومبادی اهل بیت به دور باشیم وسیاست ورزان مایا اسیر روشهای غربی ولیبرالی شوند و یا با تنگ نظری  گام در راه تندروی های شبه تکفیری بیفتند

2- با همه آنچه که گفته شد جامعه مادر قیاس با جوامع غربی وضعیت بهتری دارد وبه مدد همین اندک شناخت ورابطه با امامت توانسته اصول وارزشهای انسانی را تاحدی حفظ کند وعلیرغم هجمه عظیمی که  علیه ارزشهای انسانی توسط رسانه ها وامواج بیگانه صورت می گیرد هنوز اصالت هایی درمیان جاری وساری است

دراین جا به یک نمونه که از اهمیت والایی نیز برخورد است اشاره می کنم و آن اصل عبودیت و پرستش است حضور مردم خصوصا جوانان در عرصه های عبادی چون نماز جمعه وجماعت ها ومراقد مشرفه ائمه اطهار که همگی مظاهر عبودیت هستند قابل توجه است

 ونشان می دهد که جامعه  اصل عبادت را که به بیان حضرت سجاد علیه السلام گوهر و ممیز انسان از حیوان است ،توانسته در خود حفظ کند،عین فرمایش امام سجاد چنین است :

(حمد و سپاس خداوندى را که اگر معرفتِ حمد خویش را از بندگان خود دریغ مى‏داشت، در برابر آن همه نعمتها که از پس یکدیگر بر آنان فرو مى‏فرستاد، آن نعمتها به کار مى‏داشتند و لب به سپاسش نمى‏گشادند، به رزق او فراخ روزى مى‏جستند و شکرش نمى‏گفتند

و اگر چنین مى‏بودند از دایره انسانیت برون مى‏افتادند و در زمره چارپایان در مى‏آمدند. چنان مى‏شدند که خداى تعالى در محکم تنزیل خود گفته است: «چون چارپایانند، بل از چارپایان هم گمراه‏تر.» )

                           (صحیفه سجادیه نیایش اول  ترجمه آیتی )

بنابراین درست است که ماهم چون جوامع غربی از دردهای ناشی از جهالت وعدم شناخت صحیح امام رنج می بریم اما با همین اعتقاد وشناخت ناقص فعلی توانسته ایم گوهر های اصیل حیات انسانی را درجامعه  حفظ کنیم

3-شناخت امام بیش از آن که با علم حصولی باشد با علم حضوری وقلبی است که انشالله در نوشته ای جدا به این موضوع خواهیم پرداخت وغیبت آن حضرت از این جهت باعث حجابی در شناخت ما شده است

وشناخت حقیقی دشوار گشته و تنها از اصحاب بصیرت وکنار زندگان حجاب ها برمی آید وگرچه ایشان چون خورشید پشت ابراست که خیر وبرکت رسانی خودرا دارد اما همین ابرها پردهای غلیظی برابر چشمان ما شده اند

وعدم پرداختن به راههای کنارزدن حجاب ها ورسیدن به حداقل فرج شخصی از جانب ما باعث شده است که آن وجود نازنین برای ما ناشناخته بماند ونفس این فراق ودوری دردهای ایمانی ومعرفتی بسیاری را باخوددارد که به قول شاعر( فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت )

 

 


تاریخ : پنج شنبه 92/9/21 | 10:39 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

حضرت علی علیه السلام تعبیری دارند که می فرمایند ماکذبت ولا کذبت ،یعنی تابه حال نه دروغ گفته ام ونه کسی توانسته به من دروغی بگوید (یعنی دروغی را بباوراند وفریبم دهد ) ازجمله خصائص مردان بزرگ واولیای الهی همین است که نه دروغ می گویند و فریب می دهند ونه فریب می خورند

والبته تحصیل بخش دوم قضیه بسیار مشکل است وچه بسا مومنان ساده وصادقی هستند که اهل دروغ گفتن وفریب دادن نیستند اماراحت فریب می خورند واساس سیاست دینی وعصاره سیاست ورزی نیز درهمین نهفته است که سیاستمدار مومن فریب نخورد چه از ناحیه دشمن بیرونی وچه از ناحیه به ظاهر خودی ها ودوستان ظاهری

خود حضرت امیر نه فریب معاویه را خورد ونه فریب زاهد نمایانی چون خوارج را لذا در بیان بلندی درباره خوارج فرمود : کور کردن چشم فتنه یعنی خوارج فقط از من ساخته بود ،به تعبیر استاد مطهری آن عبادتها وشب زنده داری ها وتدین هایی که درخوارج بود واقعا دل هر کسی را درباره آنان به تردید می افکند

که مگر اینان اشتباه می کنند و درواقع داروی این درد فقط بصیرت علوی بود که درورای پیشانی های پینه بسته ولب های خشکیده ودائم الذکر نفاق واسیر دام شیطان بودن را می دید  درروزگار معاصر هم از این شبهه افکنی ها وعوام فریبی ها درسیاست کم نداشته ایم

که فقط مردان اصیل سیاست توانستند درکمند ظاهریسازی ها نیفتند واز جمله این جریانات جریان احمدی نژاد بود که دل ودین بسیاری را با خودبرد وتنها سیاست ورزان انگشت شماری بودند که  از ابتد پشت پرده این جریان را می دیدند وهشدار می دادند که درراس آنها آقای هاشمی قرار داشت

وبه تعبیر فرزند استاد مطهری (درمصاحبه با فارس ) شاهکار هاشمی درشناختن احمدی نژاد از اول بود، درزمانی که بسیاری فریب جریان احمدی نژاد را خوردند هاشمی یک تنه ایستاد وافشاگری وروشنگری کرد وآنچه را دیگران درآینه ندیدند او سالها قبل در خشت خام دید

 به نظر می رسد با توجه به این ویژگی هاشمی سیاست وجامعه ما همچنان به بهره گیری از این ذخیره انقلاب محتاج است وبیش از پیش باید زمینه استفاده از هوش وکیاست هاشمی برای کشور فراهم گردد .


تاریخ : چهارشنبه 92/9/20 | 5:18 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

استقبال گرم وپرشور دانشجویان از دکتر روحانی دردانشگاه تهران یک بار دیگر پیوند دولت ونظام با دانشگاه را نشان داد وهمچنین ابتر وباطل گشتن تبلیغات چند سال اخیر علیه روحانیت را که حتی از تربیون های رسمی انجام می شدا آشکار کرد

ونشان داد که جوانان وفرهخیتگان جامعه هم با نظام وهم با روحانیت متفکر وروشن بین ومردمی پیوندی عمیق دارند ودرنزدیکی ایام هفته وحدت حوزه ودانشگاه نمایش مهم وبا صلابتی از ارتباط وعلاقه وعشق بین روحانیت اصیل وانقلابی ودانشجو ودانشگاهی آگاه را درمعرض دید جهانیان قرار گرفت

در اجتماع پرشور دیروز اقبال واستقبال بدنه دانشگاه از روحانی گویای آشکار شدن حقایق برمردم ورسوا شدن قتنه گران حقیقی است  که خودرا پشت نقاب های انقلابی نمایی وعدالت طلبی پنهان کرده بودند

 و دراین سالها   انواع ترفندهارا  در منکوب وملکوک کردن چهره روحانیت مبارز ومتفکر به کار گرفتند وامروز شاهد هستیم بعداز آن هجمه های سنگین روحانیت انقلابی وپیرو خط امام وهمدل با رهبری ومردم در دانشگاه عزیز است

ودانشگاه نه درمقابل او بلکه سنگر وحصن وحفاظ وخانه انس او گشته است وبراین موضوع باید خداوند قادر را سپاس گفت وبر بصیرت دانشجویان آفرین گفت البته تخریب روحانیت وبدنام کردن آنها نزد مردم وخصوصا دانشگاهیان توطئه ای است که عمری به درازای استعماردارد

 اما درسالهای اخیر متاسفانه مجریان این سیاست استعماری برخی مسئولان بلند مرتبه نظام گشته بودند واز تربیون های رسمی تخریب روحانیت دنبال می شد وامروز به عیان می بینیم که  این آخرین  دسیسه دسیسه گران نیز کارگر نیفتاده بلکه نتیجه عکس داده است

و حضور پرشکوه دکتر روحانی زنده کننده یاد ونام بهشتی ومفتح ومطهری ها بود حضوری که فراتر از حضور فردی به عنوان رییس جمهور بود روحانی که امروز به در لباس روحانیت مدافع خردگرایی واعتدال است

 و فردی است که باورهای اصیل انقلاب اسلامی چون آزادی اسلامی عدالت علمی وعملی ونه شعاری واستکبار ستیزی حقیقی ونه توهمی را دستور برنامه خود قرار داده است امروز مورد تکریم جامعه دانشگاهی وجوانان پرشوراست

 .بر این کام روایی بزرگ  وبر این همدلی وهمراهی دانشگاه وحوزه وجوانان وروحانیت ونظام ،جبهه شکر بر آستان الهی می ساییم دوام توفیقات همه دلسوزان واقعی انقلاب واسلام وکشور ودانشگاهیان عزیز را از خداوند مسالت داریم .


تاریخ : یکشنبه 92/9/17 | 12:24 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
   1   2   3      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.