سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازجمله اعمال مستحب برخی از شبهای احیاء لعنت فرستادن به قاتلین حضرت علی (ع) است ( اللهم اللعن قتلة امیرالمومنین ) ونکته قابل تامل این است که  لعنت به یک نفر فرستاد نمی شود

بلکه با صفت جمع آورده می شود وسئوالی که مطرح می شود این که باآن که قاتل حضرت درظاهر یک نفر بیش نبود که همان ابن ملجم مرادی است  چرا سخن از قاتلان است ؟

 در جواب می توان این  احتمال را مطرح کرد که ابن ملجم  قاتل مباشر امام یک آلت فعل وعمله بیش نبوده وطراحان ترور حضرت افراد صاحب قدرت وثروت زمان چون معاویه علیه اللعنه بوده اند واین موضوع هیچ دور از واقعیت نیست.

 واساسا فردی چون ابن ملجم وحتی گروه وباندی مثل خوارج نمی توانند به تنهایی در پشت این حادثه عظیم وجنایت بزرگ باشند وبه احتمال قوی شخص معاویه وحکومت شام با همراهی منافقان کوفه چون اشعث طرح این ترور را کشیده اند.

 واین که گفته می شود گروهی از خوارج تصمیم گرفتند همزمان سه نفر یعنی امام علی (ع) ومعاویه و عمروعاص را به قتل برسانند و معاویه آن شب به مسجد نیامد وعمروعاص زخمی شد وعلی (ع) شهید شد این احتمال را قوت می بخشد که نیامدن معاویه به مسجد با اطلاع قبلی بوده وپشت ترورها خود او قرار داشته است .

وبرای خام کردن خوارج احمق پیشنهادی از ناحیه جاسوسان معاویه به خوارج داده شده است که این گونه نمایانده شود که ماقصد کشتن هر سه نفر را داریم وحتی کشته شدن عمروعاصی که گویا تاریخ مصرفش تمام شده بود نیز کاملا به نفع معاویه بوده است .

بنابراین می توان گفت آمر وعامل اصلی معاویه بوده وحلقه واسط جاسوسان او بوده اند وآلت وابزار فعل خوارج نگون بخت وفردی چون ابن ملجم واین تکته تلخ تاریخی که همواره جاهلان متعصب ونادانان دوست ودشمن ناشناس مورد سوء استفاده واستثمار فکری وعملی مکاران وسیاست بازان قرار می گیرند دوباره رخ می کند .

که خوارجی که به ظاهر دشمن معاویه بودند چگونه در دام معاویه گرفتار می شوند وبا جهل خود بهترین وبزرگترین خدمت را به او می کنند این امر البته اختصاص به آن روز ندارد وامروز وهمیشه این گونه بوده که افراط وجهالت در خدمت مکر وسیاست قدرت پرستان بوده است.

فرضا آنچه که تکفیری ها درسوریه وعراق وجاهای دیگر می کنند بی شک به دستور وهدایت دستگاههای دسیسه گر امریکا واسراییل است وچه بسا دردرون جامعه مانیز چه بسیار تندروانی که بر مرکب عصبیت وانحصار طلبی وجهالت سواربوده اند وناخواسته اسیر سیاست های شیطانی قدرت طلبان بوده اند .

وجامعه ما کم مصیبت وبلا از دست این خامان اسیر خناسان ندیده است چه وقتی این خامی ها وخیره سریها متکی بر منصب سیاسی بود چه آن زمان که چنین موقعیتی را نداشته است  شریعتی جمله پرباری دارد که می گوید مشکل ما بیش از استعمار واستبداد استحمار است .

واز جمله عبرت گیری ها ایام سوگ اسوه عدالت وآزادی امیر مومنان علی علیه السلام همین است که بدانیم چگونه باید سلوک اجتماعی وسیاسی ودینی داشت تا نه در جبهه دشمن  قرار گرفت ونه در دام دشمن افتاد . 


تاریخ : یکشنبه 92/5/6 | 11:50 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
<      1   2   3      
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.