سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اولین بار بنی صدر  پروژه حذف روحانیت از نظام وانقلاب را کلید زد که از طرفی با تکیه بررای مردم به خود در واقع می کوشید مردم را مقابل روحانیت قرار دهد واز سوی دیگر با جلب نظر برخی روحانیون ساده نظر نو عی جبهه روحانیت علیه روحانیت تشکیل دهد

والبته آن زمان به خاطر رهبری الهی خمینی کبیر واعتماد آن امام بر یاران صدیقش در این کار توفیق نیافت و لی در این سالها دوباره آن منطق  از سوی کسانی دیگر با لباس وچهره ای جدید دنبال می شود

 تا یا با سیاست دولبه مردم علیه روحانیت و روحانیت علیه روحانیت کار خود را پیش برد و     متا سفانه تا حدود زیاد موفق شده است از طرفی در فیضیه خانه  اول روحانیت علیه رو حانیت مبارز وزجر کشیده ویاران امام شعار مرگ سر داده می شود

 واز سوی دیگر در برخی اجتماعات به ظاهر مردمی همان شعار ها تکرار می شود و تنها تفاوت جریان امروز با جریان بنی صدر در این است که پایگاه بنی صدر تفکرات لیبرالی وبه ظاهر روشنفکری بود

وتکیه گاه جریان امروز تحجر گرایی ومهدویت  منحرف  است که دین وامام زمان را منهای روحانیت بیدار ومتفکر می خواهد تکیه بر متحجرانی که   زمانی در همین فیضیه کاسه حاج آقا مصطفی را آب کشیدند چون پدرش حاج آقا روح الله درس فلسفه می گفت 

 تکفیر گران متحجر وضد مبارزه  دیروز حال در لباس انقلابی شعار مرگ  علیه روحانیت مبارز ومتفکر سر می دهند شعاری که   در جریان بنی صدر از زبان به ظاهر مردم علیه بهشتی بیرون آمد وامروز علیه هاشمی داده می شود

در آن زمان شیخ علی تهرانی  پیشتاز اهانت وتهتک وتهمت علیه هاشمی وبهشتی بود  وامروز برخی طلاب خام وجوان واحساسی  حوزه قم عهده دار این کار شده اند  وآن روز بنی صدر ودار ودسته اش وبالاتر امریکا وصهیونیزم بیشترین سود وبهره را می بر د

امروز  نیز عاقلان ودرد مندان می دانند  چه کسانی بیشترین بهره را می برند؟ می دانند که متولیان مکتب ایرانی  و زنده کنندگان نام کوروش (همان  قهرمان اسطوره ای شاهنشاهی  ایران ومحبوب یهودیان که قوم یهود را زنده کرد واز سقوط واضمحلال نجات داد  )  بهره بر داران اصلی جریانات جاری کشور هستند .

 


تاریخ : جمعه 89/11/29 | 2:44 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.