سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شب یلدا از مناسبات های بازمانده از ایران باستان ودوره جاهلیت است که مردم غالبا مشرک بودند واله ها والهه هارا می پرستیدند در زمانی که مظاهر طبیعت وفصل ها وروزها هرکدام الهه ای داشت ویلدا نیز از جمله این الهه هاست که الهه زمستان است .

درآزمان برای استقال از الهه زمستان وبه خیال خود دل اورا به دست آوردن چنین مناسبت هایی را ابداع کرده بودند بعداز ظهور دین توحیدی پیامبر خاتم  بتها واله های عرب شکست ونابود شد وبا ورود اسلام به ایران الهه های ایرانی نیز تارومار شدند ولی بزرگداشت مناسبت ها از سوی مروجان خرافه استمرار یافت.

 وبه نظر می رسد صاحبان سرمایه وکالا درپشت ماجرابودند چراکه چنین خرافه هایی که همراه بودبا خوردن وخرید بیشتر بهترین سودرا عاید آنان می کرد ه است البته بعداز انقلاب اسلامی سعی شده هویت جدید به این مناسبت ها داده شود وتحت عنوان صله رحم ، به وجه مثبت قضیه نگاه شود.

 ولی به نظر می رسد از آنجا که بنای این مناسبت خرافه وشرک بوده است وخشت اول کج نهاده شده است تا ثریا کج خواهد رفت وامروز نیز شاهدیم این گونه مناسبت ها بیش از آن که  سود فرهنگی ومعنوی برای جامعه داشته باشد منفعت اقتصادی برای تاجران وبازاریان ومضرات اقتصادی وفرهنگی برای توده مردم دارد .

که می توان به مواردی چون افزایش التهاب کاذب برای خرید  وچشم وهم چشمی و  وترویج اعمالی خرافی از جمله تلاش مضحک برای خرید هندوانه این میوه مقدس یلدایی و در فشار نهادن وتحمیل مخارج کاذب بر خانواده های کم درامد وضعیف اشاره کرد.

از سوی دیگر ایرانی که با مومن شدن به دین انسان ساز اسلام حیات جدیدی یافت وهویت نوی را بنا نهاد در واقع از جاهلیت باستانی به مدنیت اسلامی وانسانی وارد شد ودر واقع به دوره بلوغ ورشد معنوی پانهاد.

 دوره ای که به جای حاجت بردن نزد الهه ها نیاز به درگاه الله می برد وبه جای شب زنده داری برای خوردن وخیال بافی وخرافه اندوزی و تقدیس هندوانه واتلاف عمر، شب زنده داری برای احیای روح ملکوتی وراز ونیاز با خدای حقیقی و شکرگزاری برابر  همه نعمات الهی و ذخیره اندوزی برای قیامت را برگزید .

وبه نظر می رسد بهادادن به چنین مناسبت هایی نوعی بازگشت به جاهلیت ودوره کودکی ونابالغی ونادانی است


تاریخ : پنج شنبه 91/9/30 | 4:21 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.