سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند ماهی در رسانه هااز پایان جهان دراول دی گفتند وبالاخره دی آمد وجهان به آخر نرسید اما گمان نمی کنم خرافه پرستی وعوام فریبی به آخر رسیده باشد و سئوالی که مطرح می شود چگونه است که در دنیای مدعی علم وپیشرفت چنین توهماتی اجازه ظهور وبروز می یابند و غرب بر آن دامن می زند.؟

 ورسانه های دنیای به اصطلاح علمی آن را ترویج می کنند؟ در دنیایی که گفتن برخی حقایق وواقعیت  های امروز و دیروز جرم است و بسیاری از حقایق در رسانه های غربی سانسور می شوند چگونه یک سخنی بی پایه واساس ویک خرافه وخیال پردازی مسلم این گونه میدان برای جولان می یابد.

 و جهانی به انتظار می نشیند که ببیند  موعد موهم  اتفاق خواهد افتاد ؟ در پررسی موضوع به دونکته وسئوال  باید توجه کرد اول این که چرا درجهان به اصطلاح علمی چنین خرافه هایی زمینه رشد وباور پذیری ومقبولیت دارند ؟ونکته دوم چرا سردمداران سرمایه داری غرب برآن دامن می زنند؟

در پاسخ به سئوال اول باید گفت که اولا  باهمه ادا و ادعاهایی که بشر امروز در رسیدن به اوج پیشرفت علمی می کند وانسان جدیدرا انسانی رشد یافته وعالم ومترقی می داند چنین وقایعی دلیل بر در جهالت بودن انسان جدید است.

 ونشان می دهد که علم جدید نتوانسته خلاهای معرفتی انسان را پر کند وگرچه ابزار وآلات وتکنیک را در اختیار او قرار داده و او را در ظاهر قوی تراز گذشته نموده  اما درد اصلی انسان را درمان نکرده است.

 وسئوالات اساسی انسان را پاسخ نداده بلکه آن را سرکوب کرده و یا با درگیرکردنش درغفلت مدام ومستمر به نوعی بشر را تخدیر کرده است و همچنان که بشر عصر حجر به شرک وخرافه پناه می برد تا شاید جان جاویدان طلب خودرا آرام کند.

 بشر عصر ارتباطات و تکنیک نیز همان راه را می رود و همچنان دنبال خرافه وخیال است و این دلیل بر عقب رفت بشر است  بنابراین  بی توجهی به نیاز حیاتی انسان به ایمان و معنویت ودین حقیقی برخلاف آنچه که علم جدید پرستان تبلیغ وترویج می کنند.

 نه تنها موجب رشد عقلی نمی شود که انحطاط وارتجاع فکری و فرهنگی را به بار می آورد نیاز به دین و معنویت وایمان ناب در فطرت و ذات انسان نهاده شده است واگر دین و معنای اصیل و ناب به او ارائه نشود به سراغ معنویت کاذب وخرافه وخیال خواهد رفت.

 بنابراین خبط وخطای بزرگ دنیای جدید در به حاشیه و انزوا راندن معنویت وحقیقت آشکار می شود.

 اما در پاسخ به سئوال دوم باید گفت که اولا سرمداران جهان جدید گرچه از دین و معنویت اصیل گریزان هستند و آن را بایکوت می کنند اما پشت وپناه خرافه وعوام فریبی هستند و این می رساند که ستیز سرمایه سالاران با دین وایمان به اسم علم وعقل محوری یک دروغ بزرگ و  نفاقی بیش نیست  چگونه است که خرافه های بین درسراسر جهان به مدد رسانه وتکنیک غرب منتشر وتبلیغ می شود.

 اما پیام پیامبران حق اندیش و حق طلب و حق گفتار به انواع حیل پوشانده می شود؟ وآخرین وکامل ترین پیام آور آسمانی آماج حقد و کینه همین رسانه ها قرار می گیرد ؟ این دلیل بر این است که غرب با خرافه وخیال بافی متوهمان  مشکلی ندارد.

 بلکه  ماهیت عصر جدید باخرافه پیوند دارد و خود مروج خرافه پرستی است، غرب با حقیقت و دین توحیدی و عدالت محور ی که منافع سود و سرمایه اندوزیش رابه خطر می افکند مخالف است و خرافه پرستی و تحمیق مردم و در وهم وخیال بودن آنها به نفع غرب واستعمار واستحمار جدید است تا بهتر به چپاول سرمایه های مادی و معنوی آنها بپردازند

 در کنار این موضوع دلیل دیگری که غرب را ترغیب می کند که  رسانه اش را برای پشتیبانی از ترویج این خرافات به صحنه آورد تضعیف اصل اعتقاد به معاد ورستاخیز است غرب با روش مکارانه چوپان درغگو ابتدا ذهن ها  را معطوف به موضوع آخرالزمان و وقوع رستاخیز می کند.

 و و قتی چنین اتفاقی درعالم واقع  رخ نداد طبیعی است که بعد از مدتی اصل موضوع لوث می شود وانکار خواهد شد در واقع با ساختن ذهنیت کاذب وقلابی می خواهد یک حقیقت مسلم و موعود همه انبیاء الهی را در وذهن هاو ضمیرها  بی ارج و قرب کند  و باور به معاد را در دلها متزلزل سازد  .


تاریخ : جمعه 91/10/1 | 11:10 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.