سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدای گرم ودلنشین وآسمانیش را شیهای جمعه دربرنامه روایت فتح می شنیدیم این اولین آشنای نسل من باشهیدآوینی بود او ابتد روایت گری صادق وامین  وفکور از حماسه سازی سربازان ویاران خمینی کبیر بود.

 کسی که بعدها فهمیدیم بخش اعظم برنامه روایت فتح بردوش اوست جنگ تمام شد وکار سید پایان نیافت او به درک وشهودی از جبهه حسینی پیروان مکتب خمینی رسیده بود که نهایت نداشت وتمام شدنی نبود.

  بعداز جنگ درکنار تهیه ادامه روایت فتح به نوشتن مقاله در مجله سوره نیز همت گماشت واو که دریک سلوک معنوی نوشته های جوانی خودرا که به تعبیر خودش حدیث نفس بودند را آتش زده بود.

 در تحولی که در همراهی با سیر حضرت روح الله برایش حاصل گشته بود چشمه هایی از معرفت وحکمت به رویش گشوده گشته بود و حالا باید آنهارا قلمی می کرد و مهم ترین دغدغه فکری ومعرفتی او هم تحلیل وبررسی وبازسازی وتدوین اصول ومبانی هنر دینی وانقلابی بود.

 شهید آوینی به درستی درنظر وعمل دریافته بود که علوم انسانی وهنر غربی درخور ودرشان انسان حقیقی نیست وباید طرحی نو افکنده شود وبر طبق تعریف فطری ودینی از انسان ومقام وجایگاه اودر هستی معرفت وهنری متناسب با او ترسیم شود.

 ودراین بین تکیه آن عزیز بر اصول استوار وانسان سازی چون ولایت ، فطرت ، عهد ازلی ،شهود واشراق بود شهید آوینی برای رسیدن به هنر اصیل اسلامی با رجوع به مبانی اسلامی و منابع وروش هاوبینش های حکمت وعرفان اسلامی وبا تکیه بر تجربه جدید انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی می کوشید

 تا امهات وچارچوب هنردینی وفطری را به دست آورد او درواقع می خواست ایمان را عمیقا وارد هنر کند و معتقد بود که انسان به خاطر خلافت اللهی می تواند درسایه ولایت بر تکنیک مسلط شود وآن را درخدمت ایمان بگیرد.

 وروایت فتح او شاهد صادق ادعایش بود والبته سعادت با او یار بود وصحنه ها وسوژه های متعالی  نیز به کمک معرفت وایمانش می آمدندو همین موضوع هنر ش را  زیباتر وآسمانی تر می کرد .

 وقتی که هنر آوینی  با حجب وحیا وبی ریایی وگریز از شهرت وچهره شدن رزمندگان مخلص درمی آمیخت که از سویی این شهید عارف ومتفکر  می دانست که نباید دوربین و تکنیک حجاب حقیقت باشد وصحنه های تصنعی بگیرد .

 ونمایش دهد و از سوی دیگر سوژه های قدسی او هم از تصنع وخودنمایی پاک به دور بودند واین جا بود که درپیوند دو معرفت وعرفان  ودو اخلاص وطهارت روحی تصاویر وصحنه هایی گرفته وارائه می شد

که درتاریخ هنر تصویر ورسانه بی سابقه بود رنگ وبو عطر دیگری داشت عطری ملکوتی ومعنوی وقدسی ومملو از اخلاص وصداقت ولذاباید گفت  هنر آوینی آینه معرفت وشهود بود .

وامروز هم نظریات فکری آن شهید که درکتبی چون مبانی نظری هنر اسلامی یا آینه جادو ،وغیره  گردآوری شده است وهم برنامه های روایت فتح منابع مهمی هستند که معتقدان به هنردینی وانقلابی با تامل وتحقیق واندیشه درباره آنها می توانند گامهای بعدی را دراین زمینه بردارند وبه تکمیل پروژه مهم هنراسلامی وانقلابی کمک کنند.

انشا الله


تاریخ : سه شنبه 92/1/20 | 2:6 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.