سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این ها غرور وغیرت مارا هدف گرفته اند این ها دلهای مارا نشانه گرفته اند اگر هم نمی گفتند می دانستیم حال که به زبان هم آورده اند، اینان که زبان شرم می کند انسان بنامدشان  این کفتاران تکفیری در مرقد حجر وجعفر کینه دلهای چرکینشان را با علی (ع) وآل علی (ع) وامت و پیرو ومحب علی (ع) آشکار می کنند

 دل شناسان هزار بار گفته اند که قصه ایمان وجهاد علی (ع) و حسین(ع)  تمام نشده است همان طور که کفر وکینه ورذالت ابوسفیان ومعاویه ویزید در هر عصر ونسل ادامه دارد  اینان ترکه های ابوسفیان وباقیمانده شجره خبیثه اموی هستند

 ومحب ودلداده علی(ع)  امروز گرچه خون به دل از خباثت های این قوم مسخ شده است اما هر جنایتی که این جوجه شیاطین می کنند تاییدی بر حقانیت علی (ع) ومرام ومکتب وراه علی (ع) است وهمه این ها گواه آن است که نه تنها علی (ع) وحسین (ع) روح ونام ویاد وراهشان امروز زنده است

بلکه یاران وعزیزان علی(ع)  نیز زنده اند ودر قلب وجان هزاران هزار عاشق وشیفته مولا زندگی بخش اند وهر خباثتی که از این ابنای ابلیس سر می زند دلیل روشن بر ترس ولرز آنها از علی (ع) وآرمان وایمان ویاران علی(ع)  است

 وحشتی که آن همه در جانشان شراره افکنده وبه گونه ای دیوانه شان ساخته که بر  جسم وجسد مریدان علی (ع) نیز رحم نمی کنند وچه باک اگر حجری که چون هر شیدایی علی (ع) آرزویش بود که هزار جان می داشت وقربان مولا  می کرد

یکبار دیگر تن مطهرش از خاک بیرون شود ودرراه علی (ع) ومکتبش رنج وملالتی دیگر را تجربه کند که می داند تمام تلخی های ظاهری در عشق شیرین علی(ع)  رنگ می بازد وچه باک که مرقد برادر جسمانی وروحانی علی(ع)  جعفر طیار در آتش حقد وحسد وحماقت سفیانیان بسوزد

 چراکه از این آتش ققنوسی پر خواهد کشید که قداست وصلابت وحقانیت علی (ع)و آرمانش را در سراسر گیتی فریاد خواهد کرد امروز گرچه دلهای محبان علی (ع) درد مند دژخیمان خبیث و هابی است

 اما این رذالت ها  کوس رسوایی روسیاهان سعودی وسلفی را در کوی و برزن عالم زده است ونشان می دهد که عصر خمینی بر خاورمیانه خیمه زده و حماسه حسینی می رود تا کاخ به کاخ فرعون ها وقارون های زمان را ویران کند واز پس آن خورشید عدالت علوی است که بر جانها ودلها خواهد تابید

 و زمان مرگ وزوال وهابیون این قارون های عصر  واربابانشان فرعون های زمان فرا رسیده و چه بخواهند وچه نخواهند دردریای سوزان  قهر و غیرت خدای موسی ومحمد(ص)  وعلی(ع)  فرو خواهند رفت ( الیس الصبح بقریب )


تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 1:8 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.