سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازجمله قرائت های غالبی که از تاریخ ومعارف اسلام  در دوره معاصرخصوصادهه های چهل وپنجاه و  بیشتر تحت تاثیر افکار سوسیالیستی  مطرح شده قرائت ضد ثروت وسرمایه است وشاخصه این نوع قرائت دکتر شریعتی بود

که سعی می کرد از اسلام چهره ای کاملا ضد سرمایه ومخالف سرمایه داشتن ارائه دهد وتقریبا همه امهات تاریخی را با این دید بررسی وتحلیل می کرد وبیشتر بر شخصیتهایی از صدراسلام تکیه وتاکید می کرد که درفقر اقتصادی بزرگ شده بودند .

چون ابوذر وسلمان وهمواره ریشه اختلافات تئوریک وعقیدتی را در طبقات اجتماعی واقتصادی جستجو می کرد به گونه ای که حتی مخالفت خلفای اول ودوم وسوم با امیر مومنان را نیز از این دید می دید وآنهارا به نوعی متعلق به جبهه سرمایه داری وحضرت علی را متعلق به جبهه ضد سرمایه داری معرفی می کرد .(دراین زمینه  می توان به کتاب امام علی ایشان مراجعه کرد )

این نوع نگاه بعدها هم به صورتهای مختلف در جامعه فکری وفرهنگی وسیاسی دنبال شده ودرسالهای اخیر نیز برخی جریانات خواسته اند تاریخ اسلام را بااین دید تحلیل وبررسی وارائه کنند ولی این نگاه دارای ایرادات جدی بوده ونظری ناقص وتک بعدی است که هم با مبانی اسلام وهم احکام وفقه اسلامی وهم شخصیت های تاریخ اسلام سازگار نیست .

واز جمله مهم ترین ایراد ات  براین تحلیل نادیده گرفتن شخصیت هایی است که درصدر اسلام دارای مکنت وسرمایه فراوان بودند ونه تنها در جبهه مخالف اسلام قرار نگرفتند بلکه جزو ارکان دین اسلام محسوب می شوند.

 از جمله این شخصیتهای برجسته حضرت خدیجه سلام الله علیهاست که تاجری مهم وشاخص دردوره خود بوده اما به خاطر وارستگی روحی اولین زن مسلمان است وتمام ثروتش  را در راه رشد وبقای اسلام تقدیم کرده است  

به گونه ای که درروایات آمده ،مایه پاگرفتن وبقای اسلام دوچیز بود ثروت خدیجه وشمشیر علی علیه السلام ، شخصیت بزرگوار حضرت خدیجه تمام تئوریهای شبه  سوسیالیستی که قائل به این هستند که طبقه اجتماعی تفکر متناسب با خودرا به همراه دارد وسرمایه دار نمی تواند طرفدار عدالت باشد را زیر سئوال می برد وبه چالش جدی می کشد.

 و نادرستی و  ابتر بودن این تز را و همچنین  ناقص بودن برداشت تک بعدی از اسلام را که فقط بر جهاد وشمشیر  می پردازد و هر نوع ثروت ومکنت  رانفی می کند را اثبات می کند حضرت خدیجه با داشتن ثروت فراوان معتقدتر از همه مومنان عصر خود به پیامبر ووفادارتر از همه به او وبخشنده تر ازهمه نسبت به آرمان وهدف عدالت گستر اوست.

 واین می رساند که نه طبقه اجتماعی لزوما فرد را طرفدار تفکر خاصی می کند ونه اسلام وپیامبر مخالف داشتن ثروت وسرمایه حلال ومولد ودرخدمت جامعه وآرمان های الهی است امروز هم که برخی با نگاه تک بعدی به مسائل درصدد القای چهره ای شبه سوسیالیستی وضد سرمایه از اسلام هستند .

درباره شخصیت های بزرگی چون حضرت خدیجه سکوت می کنند چراکه می دانند پرداختن به این شخصیت ارزشمند برخی از باورهای غلطشان را زیر سئوال می برد اما واقعیت این است که همان طور که درروایت آمده است.

 همان ااندازه که جهاد وشمشیر در تاسیس وبقای اسلام موثر بوده ثروت وگذشت وبخشش کسانی چون حضرت خدیجه دخیل بوده است واسلام عدالت جو عدالت را نه در توزیع فقر ونفی ثروت بلکه در ارتقای قدرت تولید ثروت برای همه جامعه وترویج انفاق می داند.

 واز نظر اسلام ثروت خیر است که درقرآن از مال تعبیر به خیر شده است که اگر در دست صالحان قرار گیرد گره گشای بسیاری از معضلات خواهد بود  وخدیجه سلام الله علیها نمونه بارز این افراد است سلام براین بانوی کرامت وعزت و بر وهمسر بزرگوار  او رسول رحمت وعدالت وبر فرزند عزیزاو دختر عصمت وکوثر امت


تاریخ : پنج شنبه 92/4/27 | 4:41 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.