سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عید فطر فقط یک عید مذهبی ودینی نیست بلکه عید فطر علاوه برآن که عید عبادت وبندگی است علاوه برآن که عید ادای وظیفه وعهد ومسئولیت الهی است یک عید بزرگ اجتماعی وسیاسی وفراتر از آن تجدید حیات امت بزرگ اسلامی است

درعید فطر مسلمانان علاوه بر اظهار بندگی وشکر دربرابر خداوند متعال حیات معنوی اجتماعی وامت واحده خودرا به منصه ظهور می رسانند صبح عید فطر که می شود مناظر حرکت دسته به دسته وتک به تک نمازگزاران به سمت مساجد ومصلی ها شکوه امت  را به نمایش می گذارد

وشور وشوق بی نظیری دردلها می افکند حرکت یکپارچه آحاد مردم زن ومرد وپیرو جوان  به سمت میعادگاهای نماز تجلی زیبایی از حرکت به سوی توحید وتبدیل شدن کثرتها به وحدتی متعالی وپرمعنا است

ونماز عید فطر با آن دعاهای قنوت دلنشین وشکوهینش وبا دست هایی که در صفهایی با صفا وصلابت پشت سر یک امام  روبه آسمان بلند است  ظهور زیباوفرین  حیات طیبه ومقدسه  جامعه اسلامی است

وجای تعجب نیست که در دعای نماز چه با عظمت از روز عید یاد شده که براستی لبریز زیبایی وشکوه وقداست وطراوت است (اللهم اهل الکبریاء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوی والمغفره اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا)

 ووقتی این نماز وقنوت آن زیباتر می شود که از آل محمد(ص) واز شرافت وکرامت این عید برای آنها  آنها یاد می شود ونماز گزاران یک دل ویک صدا از خدا می خواهند که آنچه از خیر بر آل محمد(ص) عطا کرده ای به آنان عطا کند واز همه بدیهای که آل محمد(ص) را ازآن دور داشته ای آنان را نیز دور دارد

 (و(جعلته ) لمحمد (ص)وآل محمد(ص) ذخرا وشرفا ومزیدا ان تصلی علی محمد(ص) وآل محمد (ص) وان  تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد (ص)وآل محمد(ص) وان تخرجنی من کل خیر اخرجت منه محمد(ص) وآل محمد (ص)واین می رساند که عید دینی واجتماعی مسلمانان پیوند وثیق با پیامبر اکر م (ص) وآل مطهرش دارد

 چراکه اینان گوهر وجان وروح امت اسلامی در طول تاریخ وزمان ها هستند عید فطر به نوعی تجلی وتجدید عهد میثاق فطرت انسان وخداست که درعالم ذر رخ داد میثاقی که چنانکه درروایات آمده  درآن علاوه بر اقرار به ربوبیت پیمان با  رسالت و ولایت وامامت نیز بود

در عید فطر هر سال با حیات امت وار خود را  تجدید واحیاء وبا امامت عهدی دوباره می بندد  واین که در احکام اسلامی آمده که نماز عید در زمان امام معصوم واجب خواهد بود پیوند امامت وامت وفطرت وعید الهی  را می رساند

واین حقیقت را آشکار می سازد که از برکات ظهور وحضور معصوم ارتقاء سطح عبودیت وبندگی ماست تاجایی که نمازی مستحب حکم وجوب می یابد واین که چقدر وجود امام معصوم برای جامعه ورشد وکمال او لازم وحیاتی است

درعید فطری که در روز جمعه قرار گرفته  است از خدا می خواهیم که با ظهور امام معصوم امت، جان دیگر به  حیات معنوی واجتماعی ما ببخشد  وبا حضور آن  عزیز تجلی امت وامامت جامعه بزرگ اسلامی به اوج شکوه و خلوص و عظمت خود برسد


تاریخ : جمعه 92/5/18 | 12:49 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.