سفارش تبلیغ
صبا ویژن

این روزهادوباره نام آقای هاشمی دررسانه ها وسخنرانی ها مستقیم وغیر مستقیم مطرح است و عده ای هجمه ای جدیدی علیه ایشان را آغاز کرده اند وعده دیگر به دفاع از ایشان پرداخته اند

واصل قضیه هم مربوط به چندسال پیش است که آقای هاشمی درخاطرات خود از موافقت امام با حذف شعار مرگ بر امریکا گفته اند درباره طرح دوباره این مساله و واکنش ها چند نکته قابل توجه است

1-مخالفان آقای هاشمی که دلخوشی از او و دولت فعلی که نزدیک به ایشان است ندارند این روزها سخت در صدد یافتن فرصت های مناسب برای حمله به دولت وعقبه آن شخص آقای هاشمی هستند

خصوصا باتوجه به ابتکار عملهایی که دولت در سیاست خارجی نشان داده و روزنه های امیدی را در گشودن بن بست های بین الملل پدید آورده است واین برای مخالفان قابل تحمل نیست که می دانند اگر دولت در سیاست هایش موفق شود انزوای آنها درجامعه وسیاست شدیدتر خواهد شد

بنابراین موضوعی که مربوط به چند سال پیش است را دوباره طرح کرده اند تا بافشار بر پشتیبانان دولت ومسمو م کردن فضا علیه شخصیت های نزدیک به دولت جناح پیروز درانتخابات را به جنگ روانی مشغول سازنند

و به نوعی اعصاب مدیریت جامعه را بهم بریزنند والبته برایشان هم مهم نیست که منافع ملی دراین وسط چه می شود ؟مهم این است که از موفقیت دولت جلوگیری شود

2-طبق معمول این سالها تندروان مخالف مشی اعتدالی هاشمی و دولت فعلی ،درانتخاب روش دوباره دچار اشتباه فاحش شده اند واین بار با استناد به فرمایشی از امام بدون توجه به مبانی ولوازم وسایر جملات ایشان به خیال خود هاشمی را مقابل سخن امام قرار داده اند جمله ای که این روزها  مرتب از رسانه ملی پخش می شود

 ولازمه آن طبق برداشت والقای تندروان آن است که اگر حرف منقول وشفاهی  از امام در صداوسیما سند صوتی یا تصویری نداشت  مورد قبول نیست و یک انتساب دروغ است ، واینان گویا از لوازم این برداشت غافل هستند که چه تالی فاسد هایی به دنبال دارد

دراین جا  فقط به یک مورد اشاره می کنم  وآن این که خاطره ای که آقای هاشمی از امام در مجلس خبرگان سال 68 مطرح کردند وبیشترین تاثیر را درآن انتخاب حساس ومهم داشت آیا سند صوتی یا تصویری از آن درصداوسیما بود؟

ویا نقل شفاهی بیشتر نبود ؟بنابراین کسانی که با عجله وشتاب وارد این هجمه شده اند  ابتدا بهتر است کمی به لوازم حرف خود بیاندیشند

3-اصول انقلاب اسلامی وسخنان حضرت امام که سند مهم انقلاب است نیاز به نگاه مجتهدانه دارد وهمان طور که اظهار نظر درباره اسلام ومعارف دین متناسب با هر زمان کار فقیهان ومجتهدان حوزوی است ونه کار هر کتاب خوانده وصاحب اطلاعاتی درباره انقلاب اسلامی ونظرات حضرت امام هم به شرح ایضا

که نیاز به اجتهاد سیاسی دارد ونمی توان با لحاظ یک فقره ازسخنان حضرت امام ونادیده گرفتن مبانی ومتد و روش اجتهاد در سخن ایشان مطلبی را مطرح کرد همچنین است اظهار نظر درباره اصول انقلاب اسلامی ،

خو د حضرت امام درباره احکام ومسائل اسلامی همواره به دوعنصر مهم زمان ومکان درکنار سایر اصول اجتهاد تکیه داشتند ونظریات فقهی ایشان بسیاری مواقع باب طبع متحجران نبود همین موضوع درباره اصول انقلاب نیز جاری است

 ودر شناخت اصول انقلاب وچگونگی اجرای آن در شرایط وزمان های مختلف باید عناصری چون زمان ومکان را لحاظ کرد والا دردام و راه متحجران مخالف امام خواهیم افتاد انقلاب اسلامی از اسلام واحکام آن بالاتر نیست وبلکه درذیل آن معنا پیدامی کند

و وقتی احکام اسلام قابل اجتهاد وتغییر وتحول وانعطاف است به طریق اولی چنین حکمی درباره انقلاب نیز جریان می یابد بنابراین به جای طرح مسائل به گونه عوام فریبانه اگر هم نقدی هست با رعایت روش ومتد اجتهاد سیاسی باید صورت گیرد


تاریخ : یکشنبه 92/7/21 | 11:41 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.