سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حضرت علی علیه السلام تعبیری دارند که می فرمایند ماکذبت ولا کذبت ،یعنی تابه حال نه دروغ گفته ام ونه کسی توانسته به من دروغی بگوید (یعنی دروغی را بباوراند وفریبم دهد ) ازجمله خصائص مردان بزرگ واولیای الهی همین است که نه دروغ می گویند و فریب می دهند ونه فریب می خورند

والبته تحصیل بخش دوم قضیه بسیار مشکل است وچه بسا مومنان ساده وصادقی هستند که اهل دروغ گفتن وفریب دادن نیستند اماراحت فریب می خورند واساس سیاست دینی وعصاره سیاست ورزی نیز درهمین نهفته است که سیاستمدار مومن فریب نخورد چه از ناحیه دشمن بیرونی وچه از ناحیه به ظاهر خودی ها ودوستان ظاهری

خود حضرت امیر نه فریب معاویه را خورد ونه فریب زاهد نمایانی چون خوارج را لذا در بیان بلندی درباره خوارج فرمود : کور کردن چشم فتنه یعنی خوارج فقط از من ساخته بود ،به تعبیر استاد مطهری آن عبادتها وشب زنده داری ها وتدین هایی که درخوارج بود واقعا دل هر کسی را درباره آنان به تردید می افکند

که مگر اینان اشتباه می کنند و درواقع داروی این درد فقط بصیرت علوی بود که درورای پیشانی های پینه بسته ولب های خشکیده ودائم الذکر نفاق واسیر دام شیطان بودن را می دید  درروزگار معاصر هم از این شبهه افکنی ها وعوام فریبی ها درسیاست کم نداشته ایم

که فقط مردان اصیل سیاست توانستند درکمند ظاهریسازی ها نیفتند واز جمله این جریانات جریان احمدی نژاد بود که دل ودین بسیاری را با خودبرد وتنها سیاست ورزان انگشت شماری بودند که  از ابتد پشت پرده این جریان را می دیدند وهشدار می دادند که درراس آنها آقای هاشمی قرار داشت

وبه تعبیر فرزند استاد مطهری (درمصاحبه با فارس ) شاهکار هاشمی درشناختن احمدی نژاد از اول بود، درزمانی که بسیاری فریب جریان احمدی نژاد را خوردند هاشمی یک تنه ایستاد وافشاگری وروشنگری کرد وآنچه را دیگران درآینه ندیدند او سالها قبل در خشت خام دید

 به نظر می رسد با توجه به این ویژگی هاشمی سیاست وجامعه ما همچنان به بهره گیری از این ذخیره انقلاب محتاج است وبیش از پیش باید زمینه استفاده از هوش وکیاست هاشمی برای کشور فراهم گردد .


تاریخ : چهارشنبه 92/9/20 | 5:18 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.