سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند روز پیش در خبرها آمده بود که قلب کامل مصنوعی که می تواند همچون قلب انسان عمل کند ساخته وبه بازار عرضه شده است واین گرچه ازجهتی وبه ظاهر خوشحال کننده است که رشد صنعتی بشر را می رساند اماآهنی وفلزی شدن قلب جسم انسان علامت ونشانه خوبی نیست

 ومی تواند نمادی از واقعیتی تلخ باشد که همان طور که ظاهر تکنولوژی دارد جای قلب جسمی مارا می گیرد باطن آن نیز قلب روح وجان مارا درتسخیر خود گرفته است  وما رابه  تامل بیشتر دراین سئوال مهم  وامی دارد که تکنولوژی بازندگی ما چه  می کند ؟

و هرچه پیش ترمی رویم این سئوال جدی تر ونگران کننده تر  می شود،  امروز تکنولوژی نه تنها جزیی از زندگی مابلکه برای بسیاری حاکم برزندگی گشته است  مابا تکنولوژی بیدار می شویم با تکنولوژی روز را به شب می رسانیم وحتی با تکنولوژی می خوابیم

و تکنولوژی به زبان ساده یعنی تکثیر و توسعه سرسام آور اسباب ووسایل وابزار وامروز این ابزار فقط درحد ابزار نیستند بلکه فرمانروای ذهن ودل بسیاری از انسان ها هستند و نگرانی وقتی عمیق تر می شود که به واقع دریابیم این ها نه ابزار بلکه بت های مقدس زندگی ماشده اند مگر چه چیز بت را بت می کند غیر از توجه واقبال زیاد  

ومگر امروز تکنولوژی برای بسیاری چنین مقامی را پیدانکرده است کافی است یک روز ازخانه که بیرون می رویم موبایلمان جامانده باشد چقدر مضطرب می شویم ؟کافی است چند ساعت برق خانه مان قطع شود چه حالی پیدا می کنیم ؟

وکافی است سرعت انیترنت پایین بیاید چقدر عصبی می شویم ؟تکنولوژی روح توکل ، خلوت،خلاقیت ، توجه به خود وخدا را ازما گرفته است  تکنولوژی مثل ماده مخدری برای روح وجان ماشده که تحمل اندک دوری وفاصله ازآن را نداریم ومابه این اسباب نه عادت که اعتیاد پیداکرده ایم

واین البته تمام ماجرانیست تکنولوژی چیزهای ذی قیمت بسیاری را ازما گرفته است از دورشدن ازطبیعت تا دورشدن ازهم تادورشدن از خود ومسئولیت ها ودرد های حتی شخصیمان تکنولوژی جای حضور جای حقیقت جای خلوت وحتی جای عقل واندیشه ورزی وعشق  مارا گرفته است

اگر فردی که به مدد تکنولوژی به شهرت کاذب رسیده اگردرآن سوی دنیاهم باشد ناراحتی وناملایمتی او برایمان مهم واحساس برانگیز است وتفاوت نمی کند ورزشکار یا هنرمند یا سیاست مدارباشد وچه بسا برایش اشک بریزیم اما ازدرد ورنج همسایه وفامیل خود بیخبریم وغافل

واگر یک دهم از درد ورنجی که از دوری از تکنولوژی می بریم از دوری از حقایق ومعارف ومسئولیت های انسانی می بردیم وضعیت ماامروز  کاملا متفاوت بود  تکنولوژی یک واسطه همیشگی نیز برای ماشده است درزندگی هر کاری که بخواهیم انجام دهیم باید باواسطه او باشد ولذاست که چت وپیامک وایمیل وامثال آن جای دیدار وحضور را گرفته است

و این تکنولوژی است که برای ماتعیین تکلیف می کند چگونه وبرای چه کسی احساس بوزیم به چه علاقمند وازچه متنفر باشیم ومی شود گفت که دیگر این انسان نیست که تکنولوژی را میسازد وبه خدمت می گیرد بلکه این تکنولوژی است که انسانهارا می سازد ودرخدمت خود می گیرد

 واقعیت  این است که ابرقدرت جهان امروز دیگر فلان شخص وبهمان کشور نیست بلکه تکنولوژی ابرقدرت واقعی است واگر در گذشته انسان مومن درجهاد با نفس ودنیا وشیطان باید می کوشید

امروز یک وزنه مهم دیگر به این مجموعه اضافه شده به نام تکنولوژی وحجاب های سه گانه قبلی به چهار حجاب افزایش یافته واین آخری ایمان وانسان سوز تر از قبلیهاست چراکه فربینده تر وسحرآمیزتر وجذابتر از آنهاعمل می کند

وسخن آخراین که اگر تکنولوژی را نتیجه عمل انسان جدید بدانیم باید بگوییم که همین انسان بدجوری گرفتار عمل خود گشته است ورهایی وبیرون آمدن از این اسارت قدرت واعجازی فوق بشری را می طلبد .  


تاریخ : سه شنبه 92/10/3 | 6:54 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.