سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 آقای سروش در جواب به نقدهای رویای رسولانه  البته نه همه نقدها بلکه در  پاسخ برخی از ایرادات منتقدان مطالبی  گفته اندکه علیل بودن نظریه خود را بیشتر نمایان ساخته است  

وبه جای رفوی عیوب سابق نقص های دیگری رابرآن افزوده است وبه تعبیر قدما ازقضا سکنجبین صفرا فزود ،دراین نوشته به بخشی از آن  پاسخ که اختصاص به موضوع فقه واحکام درقرآن دارد پرداخته و نکات واشکالات پیرامون آن رابیان می کنیم

نویسنده یکی از نقدهای منتقدان به نظریه خود را این گونه طرح می کند :

(بر طبق این نظریه، آیات احکام از حجیّت ساقط است، چرا که طبق ظاهر و معنای عرفی و غیر رازآلودبه آنها نمی‌توان عمل کرد، بلکه باید به پاره‌ای معانی رمزی و نفسانی و مانند آن تأویل برد و به این ترتیب به اباحه منهیّات و برداشتن تکالیف گرایید.)#

و درجواب ابتدا ساقط شدن اعتبار فقه را بی اهمیت می خواند و می گوید :

(گیرم که حجیّتِ احکام فقهی ساقط شود و در کالبد فقه، جانی و توانی نماند، آیا این مؤدّی به اباحه‌گری می‌شود؟ دینی که اخلاق دارد، آن هم اخلاقی فاخر و فربه، چگونه راه را بر اباحه باز خواهد نهاد؟ !)درادامه هم به خیال خود دردفاع از اخلاق حملات متعددی به فقه موجود می کند

بنابراین تا به این جا ادعایی که مطرح شد آن است  که آنچه دین را از اباحه گری  حفظ می کند فقه نیست بلکه اخلاق است لذا فقه بود ونبودش  چندان اهمیتی  ندارد

این ادعا  بازگشت به نگاه تجزیه طلب به دین  ومعارف آن دارد  که نویسنده از قبض وبسط تاکنون آن رادنبال می کند ومی کوشد اعضاء واجزای  لایتجزی و واحد دین را با قیچی پندارخود تکه تکه کند و برهرکدام حکمی خاص بارکند

 واین بازگشت به عدم شناخت درست دین اسلام دارد،  اسلام یک حقیقت متعالی بیشتر نیست و فقه و اخلاق و عقیده همه جلوه هاو ظهورات آن حقیقت واحد هستند این گونه نیست که فقه اسلام بااخلاق وعقیده اش چند جزیره نزدیک به هم باشند و دین مجموعه این جزایر مختلف باشد

بلکه همه این ها ظهورات و جلوهای حقیقتی واحد باروح وگوهر واحد هستند وخود قرآن گواه همین وحدت و ارتباط وثیق و حیاتی است که می بینیم درآیات قرآن از تجزیه و  تقسیم  بندی های امثال ایشان خبری نیست

 و حکم فقهی و اخلاقی و عرفانی همه درهم تنیده هستند فرضا اول آیه حکم فقهی را می گوید وسط آیه نکته اخلاقی و آخرش لطیفه ای عرفانی،و درعین حال کل آیه درباره یک موضوع و مطلب واحد است  به این آیه توجه کنید

(وانکحوا الایمی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقرایغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

(مردان وزنان بی همسر وغلامان وکنیزان شایسته خودرا همسردهید اگر تهیدست اند خداآنان را ازفزون بخشی خود بی نیاز می کند وخدا بسیار عطاکننده وداناست  نور/32)

ابتدای آیه دستوری فقهی است مبنی براین که زمینه ازدواج  جوانان مجرد را فراهم کنید و سط آن نکته ای اخلاقی  را بیان می کند  که مبادا از فقر بترسید بلکه امیدوار به فضل الهی باشید

 وانتهای آیه هم با آوردن دو اسم از اسماء  حسنای الهی با لطیفه  ای عرفانی دلهارا آرامش وسکون می بخشد وامثال این آیه بیشماراست

بنابراین اسلام در ذات خود پیکر واحد است وآن تجزیه وتکه تکه کردنهاساخته و پرداخته اوهام خام بشری است و  لذااگر ضربه ای به فقه دین  وارد شود به اخلاق وعرفان دین وارد شده است وبالعکس

ودینی که فقه نداشته باشد اخلاق و عرفانش نیز برباد خواهد رفت نمونه آن را درمسیحیت می بینیم ،تجسم خارجی ودنیوی اخلاق وعرفان به فقه است وکنار زدن فقه وخواستن دین واخلاق بدون فقه مثل مطالبه روحی بی جسم وپیکر دراین دنیااست که امری محال است

بنابراین این که کسی بخواهد  با تحقیر فقه به خیال خود بهایی به اخلاق دهد ودین را بااخلاق حفظ کند  نه تنها جفای به فقه که ظلم به اخلاق نموده است رابطه اخلاق وفقه وعرفان و دریک جمله ارتباط ظاهر و باطن دین مثل رابطه جسم وجان است

فرضا نیاز ما به آب  و غذا گرچه درظاهر جسمی است اما تضمین کننده دوام جان دراین دنیا نیز هست واگر کسی به خیال خام بخواهد باتکیه برروح از حاجت جسم غافل شود هردوی جسم وجان را ازدست خواهد داد

بنابراین جداکردن این معارف بهم پیوسته از هم به معنای تکه تکه کردن حقیقت دین است همان  که قرآن در توبیخ آن فرمود: الذین جعلو القرآن عضین* فو ربک لنسئلنهم اجمعین *آنان که قرآن رابخش بخش کردند به پروردگارت سوگند آنان را بازخواست می کنیم  حجر/91

  این مطلب ادامه دارد و بخش دیگر نقد به مطالب ایراد شده را درنوشته دیگری پی می گیریم انشاالله

#نقل از سایت دین آنلاین

Knowing poverty

In response to criticisms of Mr. Soroush dream Rsvlanh not all criticisms , but in response to some critical elements of his theory of pimping realize above highlights


And instead Rfvy former faults and defects have added another rubber bladder Fzvd Sknjbyn Azqza ancients interpreted , in this paper , which devotes part of its response to the law, rules , and tips Drqran Vashkalat we uttered about it

One of the criticisms of his theory, these critics author proposes :

( According to this idea , verses, sentences are void of authority , because it is commonly believed that the appearance of non Razalvdbh they did not , it must be some secret meaning and interpretation of the ego , and the like , and thus to remove Abahh Mnhyat assignments turned . ) #

And in response to the overthrow of Jurisprudence credit unimportant calls and says :

( I am the authority to void legal rulings and a body of jurisprudence , criminal , and can not , it is the taxpayer to Abahhgry ? Religious morality , a morality that fine and fat , how Abahh opens the way ! ) Goes well several attacks to the existing law, your imagination is the defense of ethics

Thus, a claim that was brought up here is that of religion Abahh Gray maintains that moral law is not the law so it was not important Vnbvdsh 
 is different

But all this manifestation, appearance and reality are eupeptic Vgvhr unit itself proof that the Qur"an is vital unity deeply connected and see that he is so dry there is no classification of the Qur"an Analysis

 
And death are intertwined legal and ethical and mystical of all first- instance verdict of the verse says, the middle verse of the legal and ethical point of his joke , mystical , and yet the whole verse is about a subject and content of the verse see

( Vankhva Iman Mnkm Valsalhyn I Vamaykm Badkm the Ykvnva Fqrayghnyhm God my God droppings Vasei Aleem

( Men and women worthy of his wife Vknyzan Vghlaman Hmsrdhyd Khdaanan If you have poor Azfzvn your part does not need much Taknndh Lord Vdanast Light / 32 )

Religious instruction is initially based on this verse single marriage Provide background and level it provides an ethical point , for fear of poverty, fear , but hope you the grace of God

 
Verse trucks bringing together two of the name Asmaa Hosna mystical divine joke Dlhara express this verse gives comfort Vskvn Byshmarast

Thus Islam itself and its body is a single piece of data Vtkh Krdnhasakhth and raw human illusions and Lzaagr dealt a blow to the Islamic religion to morality, religion and mysticism entered Vbalks

Vdyny that there is no law of morality and Rfansh Wind will also see a sample Drmsyhyt , ethics and mysticism embodied Vdnyvy outer pockets give the jurisprudence jurisprudence jurisprudence Vkhvastn religion and ethics no such claim in this Dnyaast Vpykr psychological object , which is impossible

So who wants to humiliate your imagination Baha"i jurisprudence to ethics Vdyn maintain the moral ethics is not just cruelty of the persecution of religious mysticism and pulsate in a moral relationship , including the relationship between appearance and essence of religion is like the relationship of John "s body

Ideally, we need food and water to ensure the durability of the Drzahr physical but also the life of this world, and if someone wants Batkyh Brrvh the illusion of an object need to be both ignorant and John the object will lose

It also means removing the teachings of interconnected pieces of religious truth as the Quran rebuked them , saying : Alzyn Jlv al Zyn * fu * Rbk Lnsylnhm Ajmyn they were part of the Qur"an Rabkhsh by your Lord , we ask them to stone / 91

  
The article goes on to criticize the content delivered by other sectors are taking other writings Inshallah

# Quotes online religious site

 


تاریخ : دوشنبه 92/12/19 | 3:42 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.