سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رسوا ومنافقانه بودن ادعای   علم وعقلانیت محوری وانسان مداری غرب  خودرا در جاهایی  به روشنی به نمایش می گذارد و یکی از عرصه های عریان کننده حقیقت غرب وافشاگر دروغ گویی اش زمان بازی های جام جهانی است

وقتی جام جادو به مدد سرمایه و رسانه و تکنولوژی غرب چشم ودل خلایق را دراقصی نقاط عالم  مسحور خود می کند و زمانی که همه همت ها ونگاهها معطوف ومبهو ت توپ جادوی جام جهانی است

 شیادان بین المللی در فضای تخدیر افکار عمومی که با شعبده فوتبال فراهم آمده به کار اصلی خود به غارت و تجاوز و ظلم بر مظلومان می پرداز تد

 همزمان با جامی جهانی  به کمک دیکتاتوری در امریکای لاتین میروند تا آسوده آدم کشی کند در جام دیگر حمله به لبنان وغزه را کلید می زنند وهمزمان با جام امسال دیوانگان داعشی را درعراق تجهیز وحمایت می کنند

 ودراین عوام فریبی مدرن که همه مشغول ومشعوف بازی فوتبال  هستند بازیگران بین المللی باجان وناموس وعرض انسان ها بازی می کنند

وجالب تر این که برای رونق بیشتر به  معرکه شعبده بازان مدرن  همه ادعاهای علم پرستی وعقلانیت نیز زیر پا گذاشته می شود وسحر جام با خرافات نیز آمیخته می گردد تا دنیای مدرن چیزی از اعقاب واسلاف خود در تحقیر وتخدیر وتحمیق توده ها کم نیاورد

ودرهر جام حیوانی پیش قراول پیشگویان می شود واین بار قرعه به نام شتر می افتد والبته این پرچم وخرقه خرافه کاملا متناسب وبلکه نماد  پشت پرده این نمایش های عوام فریب است چراکه اگر در بازی جام جهانی فوتبال شتر برنده وبازنده را پیشاپیش اعلام میکند

در عرصه حیات واقعی نیز پیشتاز تجاوز وغارت وآدم کشی داعشی های عرب متحجر ومتوحش که مستظهر به حمایت خائنان سعودی هستند می باشند آنجا شتر ،سوار بر خیال و وهم خرافه پرستی مدرن است

واین جا نیز عرب جاهل دمخور  شتر  یکه تاز عرصه شرارت ورذالت است و صدالبته آن شتر واین شتر چران  افسارشان دردست شتر سواران شرور و  سیاس و خناسان جهانی یعنی صهیونیزم وامریکاست

و جادوی توپ اگر درطول سال میل زیاده خواهی و  حرص وطمع وسود پرستی سرمایه سالاران بین المللی را اشباع می کند

در ایام جام جهانی خدمتی مضاعف وصد چندان به آنان می کند تا خوی تجاوز وحس پلید آدم کشی وایمان سوزی وجاه طلبی وجلادی آنان نیز دراین روزهای رخوت وتخدیر عمومی وبین المللی ارضاء شود

و به یمن بازی جام جهانی جام  این جلادان خون آشام لب ریز وسریز  خون  انسان های مظلوم گردد


تاریخ : سه شنبه 93/3/27 | 2:27 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.