سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوربین ها وصفحه هالحظه به لحظه سیمای همه را از خوب وبد از دور ونزدیک از زشت وزیبا والبته بیشتر وبیشتر زشت ها وزبون ها را در جای جای عالم مصور ومنتشر می کنند 

دیگر چشمهانیز از دیدن این همه چهره که بیشتر وبیشتر بر خلاف ظاهر شیک وشیکل  آلوده جان وسیاه دل هستند خسته وخمود گشته است

اسباب ووسایل عصر اتم وفضا از همه کس وهمه جا والبته بیشتر وبیشر از غریبه ها و غرور پیشه ها وقلب برگشته ها خبر وعکس وتصویر در همه جا منتشر می کنند وجشمهاودل ها از دیدن مکرر این دجاله ها ورجاله ها جلایش را از کف داده وبه ستوه آمده است

سینه ها از تنفس در این فضای فانتزی وفراموشی خود وخرید مدام فخر فروشی فرعون صفتان عالم به تنگ آمده است

وحس تلخ غربت وبی کسی واسارت در فضای بی معنایی وبی هویتی در این عصر عصیان ودرمیان شبه آدم های پرمدعا بر دل های اهل درد سنگینی می کند انتظار طولانی وطولانی گشته

وهنوز از ساکن خیمه خدادرزمین از عصاره خوبی واز حقیقت انسان خبری نیست !خدایا کی پرده از سیمای دلربای دردانه دوران برمی داری ؟نفس ها گرفت قلب ها پوسید ودلها در اضطراب والتهاب ودرد افسرد

خدایا جان ها در غیبت جان جهان بی رمق شد پس کی می رسد آن وعده وصال ؟جهان انباشته جنون وجهالت وظلم وظلمت است کی چشمان زمین وزمان به آفتاب جمال بی مثال جوان آل محمد(ص) روشن ودلها به باران کلام وحضور مهدی زنده می گردد

خدایا کی این زمستان  ذلت وزبونی پایان می گیرد ؟ انسان دور افتاده از اصل خود به او ج بدمستی  وبدبختی رسیده است بخت روزگار تاکی بسته می ماند ؟

تاکی باید خدعه ها وخیره سری های انسان منکوس ومعکوس ومسخ شده را باید ببینیم وتحمل کنیم ؟

خدایا رحمی بر دلهای آسیمه وخسته کن خدایا ظهور مهدی امت را برسان که عسرت ومحنت به نهایت رسیده است


تاریخ : پنج شنبه 93/6/27 | 8:21 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.