سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آقای دکترسرافراز باحکم رهبرانقلاب برریاست صداوسیمابرگزیده شدند وایشان درنطق خود وعده اجمالی برخی اصلاحات در صداوسیمارادادند

که امیدمی ر ود به درستی وجدیت عزم بر اصلاح وحل معضلات کنونی داشته باشند

درزمینه مشکلاتی که به اصلاح وتغییر در رسانه بزرگ صداوسیما احتیاج دارند چند موردرا می توان اساسی تر ودارای اولویت بیشتر دانست

1- اولین مشکل زیربنایی صداوسیما تفکر واعتقاد حاکم بر آن است که نگاهی ملی به رسانه ای که باید ملی باشدندارند رسانه ای که ازبیت المال ارتزاق می کند وباید متعلق به همه مردم باشد

وآینه انعکاس دهنده افکار وسلایق وآداب وسنن وهمچنین مشکلات ومعضلات مردم باشد اما متاسفانه بسیاری مواقع دچار نگاه حزبی وجناحی وباندی شده است

به نظرمی رسدقبل از هرچیزاین نگاه بایداصلاح شود البته ریشه نگاه انحصار گرایانه به ابزار فرهنگی قدرت واقتدار وعدم رعایت عدالت درآن بازگشت به عدم اهتمام وحساسیت و توجه جدی نخبگان جامعه  به  این نوع عدالتی های دارد

اگر به همان اندازه که بر بی عدالتی اقتصادی حساسیت وجود دارد بر بی عدالتی های فرهنگی وسیاسی نیز توجه شود و اگر تقیبح وتوبیخ و تنبیه ای که بر ظالمان عرصه اقتصاد می رود

در حوزه های دیگر حقوق مردم ازجمله حقوق سیاسی وفرهنگی می رفت کمتر شاهدبی عدالتی های فرهنگی بودیم

2-مشکل دیگر صداوسیما دور شدن آن از عمق و هنر واقعی ومشغول ومشعوف به کمیت وظاهر شدن است خلا هنری به سهولت در سریال ها وفیلمها نمایان است

وغالب سریال ها از حداقل لوازم هنری بودن تهی هستند که بخشی ازاین موضوع بازگشت به روحیه انحصارطلبانه در صداوسیما ومیدان ندادن به نیروهای کاربلد و ازآن طرف واگذاری امکانات به افراد هنر ناشناس دارد

3-معضل دیگر صداوسیما در ارائه برنامه های دینی است که بیشتر متکی بر القا وتلقین مستقیم و زبانی وعدم استفاده اززبان هنر وتصویر وهمچنین عدم هماهنگی بین پیامهای دینی که مستقیما گفته می شود

با آنچه در فیلمها وسریالها غیر مستقیم ارائه می شود  به گونه ای که می توان گفت که متاسفانه صداوسیما تن به یک سکولاریسم داده و محتوای فیلمهایش سنخیتی با آموزه هایی که بر زبان آورده می شوندندارد

واین معضل بازگشت به ظاهر گرایی و دلخوش کردن به شعار وغفلت ازباطن ومحتواست

4-مشکل دیگر صداوسیما نبودجامع نگری در بخش های مختلف سیاسی وفرهنگی واجتماعی است نه در الگودهی نه در ارائه وبیان معضلات ونه در مدیریت بحرانها ی اجتماعی سیاسی وفرهنگی جامع نگری دیده نمی شود

وهمین باعث میشود که شاهد غیبت عنصر انصاف در تحلیل ها وانعکاس وقایع باشیم وگاه این مطلب باعث نوعی خود فریبی برای متولیان وعدم پیشبینی درست حوادث وگمراه شدن بخشهایی ازخواص ونخبگان گردد 

5-معضل اخری که دراین نوشته به آن اشاره می کنم وبه نوعی نتیجه مشکلات قبلی است ازدست رفتن اعتماد و نگاه بخش قابل توجهی از جامعه به صداوسیما ست که لطمات جبران ناپذیری را به بار می آورد ومرذدم را به سمت رسانه های دشمن سوق می دهد

که اصلا مطلوب نیست وبه نظر می رسد رییس جدید باید بیشترین همت رادر بازسازی اعتماد مردم وجلب توجه  آنان با عنایت به حل معضلات قبلی مصرف دارد

 

 


تاریخ : پنج شنبه 93/8/22 | 5:23 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.