سفارش تبلیغ
صبا

 در تجمع هفته گذشته فیضیّه سخنران آن تجمّع (حسن رحیم پور ازغدی ) ریشه سکولاریسم را در حوزه دانست وبا توهین به مراجع عباراتی موهن و خارج از ادب ونزاکت درباره مراجع به کار برد که باعث تاسف برای سخنرانی است که ادّعای حوزوی بودن دارد امّا فارغ از ادبیات بی ادبانه این فرد، درباره ادّعای ایشان که گفته اند ریشه سکولاریسم در حوزه است، نکاتی قابل طرح است

 

1- حکومت امروز در ایران که بر محور ولایت فقیه استوار است محصول دانش وتلاش حوزویان از دوران شیخ مفید تا کنون است واگر گوینده حاکمیت ولایت فقیه را سکولار می داند امر دیگری است اما اگر چنین ادعایی ندارد قطعا به مبانی ولوازم سخن خود واقف نیست و حوزه ای که محور دروس خارجش کتاب گرانسنگ جواهر الکلام است که نویسنده اش از مدافعان حکومت وولایت فقیهان است نمی تواند سکولار باشد حتی اگر چنین قصدی داشته باشد 


2- البته حوزه ودروس سطوح عالی آن بی نقص ونقد نیست وقطعا محتاج اصلاح وتکمیل است امّا اتهام سکولار به سنتّ علمی که پرورش دهنده نظریه پردازان بزرگ حکومتی واجتماعی از صاحب جواهر تا آخوند خراسانی ونایینی وعلامّه طباطبایی وامام خمینی بوده است اتهام ناجوانمردانه والبته قدر نشناسانه است وسخن از سکولاریسم راندن درباره کسانی که به تعبیر امام خمینی رساله های علمیّه وعملیّه خودرا با مرکب خون نوشته اند ظلمی آشکار است 


3- این سخنران وپیش تر از او کسان دیگری با عناوین سیاسی وغیره درادوار مختلف با ادّعای طرفداری از حکومت وولایت فقیه به مرجعیت توهین کرده اند اما گویا فراموش کرده اند که ولایت فقیه میوه درخت مرجعیّت است وتضعیف وتوهین به مراجع تخریب اساس این حکومت و ولایت ونشستن بر شاخه و بریدن بن  است 


4- سکولاریسم را اگر به جدایی دین از سیاست واجتماع  معنا کنیم در دو نوع جامعه امکان بروز وظهور دارد اوّل در جامعه ای که مبانی فکری وعلمی  ودینی آن سازگار وهمراه  با سکولاریسم است  مثل اکثر جوامع شرق دور که تابع ادیان فارغ از دنیایی چون دین بودا هستند  دوّم در جامعه ای  که بعد از افراط  در تفسیر حوزه نفوذ دین خصوصا در ساحت سیاست سایر منابع معرفت چون عقل بشری کنار زده می شود واین افراط به دنبالش واکنش متقابل دارد وبه دل زدگی از اصل دیانت وکنار زدنش از اجتماع منتهی می شود امری که بعد از حاکمیّت افراطی کلیسا ومسیحیّت در غرب رخ داد وفضا را به سمت تفریط و انکار نقش دین و سکولاریسم پیش برد واین مساله تا امروز تداوم یافته است 

 وقطعا سخن وعمل کسانی مثل سخنران اخیر مدرسه فیضیه به این سمت و جهت می رود که از درون این افراط ها تفریط ها وواکنش های متقابل را شاهدیم لذا اگر جامعه و  دانشگاه یا حتی حوزه گرایش به سکولاریسم پیدا کند بیش از هر کس امثال همین سخنران وتند روی های ونظریه پردازی های افراطی این جماعت باعث وبانی آن است ولذا خطاب به این سخنران باید گفت ریشه سکولاریسم در حوزه نیست اما سکولاریسم پیامد و واکنش وعکس العمل جامعه به رفتار وگفتار امثال شما ست که هر چیزی را با عینک سیاست زدگی می بینید وهمه چیز را در سیطره نگاه ناقص سیاست زده خود جستجومی کنید وسکولاریسم واکنش جامعه به کنش تندروانه ونگاه تنگ نظرانه وسیاست بازانه امثال شماهست ولذا بهتر است بدون فرافکنی در وجدان خود خودرا متهم سازید ودرد را از آنجا اصلاح کنید


تاریخ : چهارشنبه 97/5/31 | 12:58 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.