سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

یکی نوشت تتلو همه مارا شکست داد ودیگری گفت تتلو نماینده دگردیسی است ودیگری  از تتلو بابت آشکار کردن یک معضل مهم  اجتماعی تشکر کرد وحرف های دیگر ،کامنت نزدیک به بیست میلیونی  هوادران تتلو هر تفسیری که داشته باشد یک واقعیت هراس انگیز اجتماعی را فریاد می کند وآن انکار هویت ها ودرپی بی هویتی رفتن جمعیت مهمی از جوانان این کشور است 

فردی که به بی هویتی وبی ادبی شهره است این همه هوادار دارد !گرچه دنیای امروز نوعی موج سواری نیهلیسم را با خود دارد اما این تمام مساله نیست بلکه آمار حدود بیست میلیون طرفدار تتلو  یعنی بعد از چهار دهه تلاش برای تربیت اسلامی جمعیتی بزرگ نتیجه دیگری رایعنی هویت گریزی را فریاد می کند

چند روز پیش سر کلاس به مناسبتی  وقتی از آیات سوره کافرون برای دانشجویان می گفتم که قرآن به پیامبر  می گوید به کافران بگو  دین وپرستش شما برای شما ودین وپرستش من برای من دانشجویی گفت این که نتیجه اش هرج ومرج است در پاسخ گفتم هرج ومرج نیست بلکه اقتضای مقام اختیار انسان وروش انسانی تربیت اسلام است 

طبق تصریح قرآن  دین اکراه بردار نیست وباور را بازور نمی توان  بار آورد درست است که حق نسبی نیست درست است  که بین دین حق از باطل تمایز است ودرست که خیر غیر از شر است اما این هم درست است که انسان قدرت وشان انتخاب دارد که خدا به او داده است وآموزش و پرورش انسانی اسلام بر مدار وملاحظه اختیار است 


 لقمان حکیم وقتی فرزندش را به امربه معروف توصیه می کند بلافاصله از صبر می گوید واین یعنی ما وظیفه امر به ارزشها را داریم اما باصبر ومتانت نه با عجله وبه تبع زور در چند دهه گذشته  اموری باهم درآمیخت وارزشی فدای ارزش دیگر شد وبرای ساخته شدن جامعه عجله شد واین عجله باخود نوعی خشونت وانحصارگرایی وبعد  دفع را حاصل آورد

کودکی را فرض کنید که غذانمی خورد وپدر ومادر با عجله وبه تبع با زور بخواهند اورا وادار به خوردن  کنند نتیجه آن نجویدن وبالا آوردن است نسلی که ازتربیت رسمی گریخته حقنه هارا بالا آورده است واین یک واقعیت تلخ است 

همچنین متولیان دراین دهه ها بیش از روش به هدف اندیشیدند ونتجه آن شد که اصل روش ها در نگاه نسلها گم شد وروش تشخیص خوب از بد از میان رفت اساس روش آموزش وپرورش  انسانی برحس اختیار بناشده است معلم ومربی جامعه باید به گونه ای آموزش دهد که مورد تربیت احساس کند با اختیار وانتخاب تربیت می شودولازمه آن بهاء دادن به عقل وهویت اوست 

پیامبراسلام وقتی باخداوند درباره نام گذاری امام حسن مشورت کرد نداء آمد نام اوراشبر که نام یکی از انبیاء گذشته است بگذار واما پیامبر عین این لفظ عبری  رانام ننهادبلکه آن را به عربی برگرداند وحسن نامید این یعنی حفظ هویت خود حتی در امر وتوصیه الهی ، متاسفانه در دهه های گذشته ما در روش تربیت کمونیستی عمل کردیم وبه دنبال یکسان سازی وحذف همه هویت ها غیر از یک نوع هویت قالبی بوده ایم 

درحالی که می توان مسلمان بود با هزار هویت فرعی، انحصار گرایی وتقسیم جامعه به خودی وغیر خودی به انقلابی وغیر انقلابی وطرد عده ای قابل توجه با این مرزهای  قبیله ای  نتیجه اش  می شود رو آوردن خیل کثیری به کسی که اساسا هویتی ندارد وهرهری است نتیجه قالب سازی بایک هویت محدود انکار اصل هویت می شود 

لذا برای حل یا کاهش معضل در روش ها باید تجدید نظرشود از تقسیم بندی های تفرقه وشقاق افکن پرهیز شود سلایق مختلف فکری در رسانه ها ی رسمی جایگاه داشته باشند به پایه های هویتی چون فرهنگ وتاریخ ایران بهاء داده شود به تحولات فکری وهنری روز توجه شود نگاه جهانی وانسانی وعام در فرهنگ مورد پذیرش قرار گیرد واز تقدس دادن به یک ایده محدود ونفی وانکار باقی پرهیز شود  وبا ایجاد تنوع هویتی مقبول چتری بزرگ بر جامعه وجوان گسترد  تا به جای آن که جوان هویت را انکار کند ودرپی بی هویتی باشد خودرا ذیل یکی از هویت ها ی نزدیک به ایده هایش تعریف کند تابلکه بتوان این بحران هویتی را تا حدودی رفع ورجوع نمود


تاریخ : پنج شنبه 98/7/18 | 4:33 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.