سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

  • سیاستمداران به وقت غرور اشتباهات زیادی می کنند که تاوان آنرا ملتها باید بپردازند تاوان بسیار گران و سنگین
  • غرور ملتی را چه آسان می توان شکست آن گاه که مصلحت به خیر مردم خود را نبینی ؟
  • روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمتهای تلخ آزارت نمی دهد؟نگاهم کرد و گفت:این ‌آسیاب به نوبت است نوبت تو هم خواهد رسیدچقدر این روزها بی شما سخت می گذرد دوستان من تا نیمه راه آمده ام مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد تا صدای شکستن های خودرا بشنوم و بچشم
  • محسن خبر داد می خواهند اینبارحرمت شکنی کنند نگران بود گفت : شما اگر بیایید با این همه تفرقه و تشتت چه می خواهید بکنید؟گفتم: به همین دلیل شاید بیایم ! خاطره ملاقات با امام در سالهای دور را برایش گفتم درست مثل روزی که هم سن و سال او بودم و ایشان گفتند: همین وقتها وظیفه ما سنگین است

 اشاره :  در روزهای فوران احساس در قلوب پاک مردم ایران در اوایل سال 84در قلب آیت الله هاشمی دل نگرانی از آینده مردم و انقلاب موج می زد موجی نه از جنس قدرت طلبی های رایج سیاسی در نورسیدگان آنروز و جاماندگان قدرت دیروز   بلکه از جنس  عشق و مهر پدری به فرزند چرا که انقلاب و نظام برای هاشمی همچون عده ای از سال 84آغاز نشده بود بلکه از سال 1337و اولین بازداشتش در همدان شروع شد و هزاران روز  همراهی مخلصانه با نهضت امام و مردم چنان بر جانش شیفتگی آورده بود که هر نباید و عافیت طلبی را بر او ناممکن کرد و این چنین شد که پای به میدانی گذاشت که تا آوردگاه سخت دیگری را تجربه کند آوردگاهی به مراتب سخت تر از شکنجه های ساواک و تیغ کین بنی صدر و فرقان و منافقین آوردگاهی به مراتب دشوارتر از جهل تندروهای افراطی دهه ?? آوردگاهی از جنس فتنه مهدویت آوردگاهی که در آن گروهی چنان شعار ارزشی و انقلابی دادند واز مقدسات حرف زدند که هوش وعقل ازسر پاک نیتان عاشق امام و رهبری و مقدسات ربودند ولی در این میان کسی تکلیف داشت تا نرد آبرو ببازد تا نرد عشق امام نبازد چنین شد که وقتی همسر امام راحل (ره)  نهیبش زد که چشم امید امام به شماها بود بی لحظه ای درنگ  پای به سخت ترین آوردگاه عمرش گذاشت آوردگاهی که او بهتر از هر کسی می دانست که چه تخریبهای و مخاطراتی در آن است و چه فتنه های سختی تدارک دیده شده است ؛ ولی او باید که سپر می شد پیش همه پیکانها آخر همیشه ماموریتهای سخت انقلاب به او رسیده بود پس دست به قلم برد و رنجنامه ای نوشت و در انتخابات گفت.اینک ? سال پس از آن  ایام بازخوانی متن کامل کلام فیلم انتخاباتی سال ?? هاشمی که در واقع رنجنامه رنج های پیش رو بود  بسیارملموس تر است :


" دردانه های عزیزم ایام غریبی است ، سخت ترین لحظه های زندگیم را می گذرانم . همیشه نوشته ام – یا به ضرورت یا به دل – اما این بار تفاوت دارد ، شرح احوال است ، احوال شخصی ، کلمات  زندانی احساس اند  و زندانی همیشه در پشت میله ها ، به رنجوری می افتد ! تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد : قدرت یا ضعف ؟

چشم های مردم من مهربان و دلهایشان سرشار از یقین است ، به راستی ارزش آنرا دارند که نامشان بر بالاترین قله ارزشهای بشری حک شود ، ایمان داشتن و باور داشتن  مردم  ، بزرگترین پشتوانه تو خواهد بود، پس چرا تردید ؟ خود را از این تردید رها کن ،" صدایت می کنند " در لحن و کلامشان آهنگی است که رهایت نمی کند.دیروز یکی می گفت : " تدبیر می خواهیم و عقل " دیگری با لحنی هراس آلود می گفت : انصاف می خواهیم همین ! جوانی هم آن گوشه نشسته بود و هیچ نمی گفت ،می شد در دریای چشمانش امواج بی کران به حق خواسته هایش را دید ، این روزها انگار وزن کلمات را " جور دیگری " احساس می کنم ، انگار " مردم " آهنگ کلمات را جور دیگری ادا می کنند ،دیروز مردی با شهامت برخاست و گفت : " آقای هاشمی " می دانی اداره کردن ایران یعنی چی ؟  زنگ صدایش بی رعشه بود و صادق . گویی به نمایندگی از چند هزار سال تاریخ این مرز و بوم سخن می گفت  او گفت و گفت  بسیار گفت جوری می گفت که من کلامش را می دیدم !

گاهی احساس سنگ دلی می کنم که چرا خواست این همه انسان ها نمی تواند دلم را با عقل همراه کند،تیرماه پارسال بازدیدی بود از یک کارخانه  مهندس جوانی با شور و ذوق همه چیز را توضیح می داد یکباره گفت : " آقای هاشمی " شما اهل موسیقی هستی ؟ تعجب کردم ! گفتم : کم ، گفت : چرا هستی ! گوشتان را جلو بیاورید گوش خود را نزدیک دستگاه برد من هم همین کار را کردم  گفت : می شنوید ؟ گفتم چی را ؟ گفت : موسیقی ، ما در این کارخانه اسمش را گذاشتیم " سمفونی زندگی " و زندگی را با چنان لبخندی و برقی در چشمانش گفت که " غبطه خوردم " راست می گفت

ظلم است ظلم بزرگی  اگر به فردای این کشور فکر نکنیم ، فردا ممکن است ما نباشیم ولی فرزندان ما که هستند آینده که هست  ایران که هست" ستونهای فردا را باید امروز بنا کنیم " ،‌فردای دنیا صدایی دارد که باید آهنگ آنرا از امروز شروع کنیم.

تردیدها رهایم نمی کنند چه کنم ؟ آخر همیشه آرزو و امید داشتم در زمان حیاتم ببینم که دستهایی تواناتر ، اداره کشوررا از ما تحویل بگیرند و ما بنشینیم و ببینیم و خدا را و مردم را شکر کنیم ، اما تردید دارم که با این وضع این آرزو به عمل برسد.

لحظه ها سخت شد با خودم می گویم تو در لحظه هایی سخت و دشوار بسیاری بودی ، چرا اینبار خود چنین سخت و دشوار شدی ؟ نکند تحملت کم شده ؟ طاقت درگیری نداری ! به موانع فکر می کنی ، به نامهربانی ها ، به جفاها ، به سختیها ، خوب همه اینها هست و بسیاری چیزهای دیگر ...دوباره فکر کن چیزی جا نینداختی ؟ چرا " خدا را ، صبر و تحمل .... معمولاً بر سر هر انتخاب یه دوراهی سهمگین است " خود یا خدا " ، چه امتحان سخت و دشواریست . شیطان بر سر این دوراهی چه ها که نمی کند اگر شیطان بر دروازه دل ، گوش و چشم تو نشست ، خود را و خواسته خود را خدا می بینی  آبرو کجا می آید ؟ کجا می ریزد ؟ می شود کاری کرد بی آنکه با همه ریختن اون باشدبعضی حرفها را تنها با تو می توان زد "‌خدایا " من متاعی جز آبرو ندارم و عزیزتر از او دیگر هیچ  من با عزیزترین عزیزم به میدان آمدم

‌خدایا " تو بر ما منت اسلام نهادی  از تو می خواهم به ما منت فهم درست آنرا نیز عطا کنی  تا بتوانیم پیرایه جهل از آن بزداییم  تا بتوانیم محبت و رافت پیام تو و رسولت را دریابیم خدایا " دشمن به کفر و دوست به جهل می کوشند تا شیرینی شفای دین تو را به تلخی بدل سازند وبیراهه بر بیراهه می بندند تا مردم را از دین تو گریزان سازند ‌خدایا " تو بر ما " دین و دنیا " عرضه کردی و گفتی دنیایتان را هم دردین ببینید  چه تلخ است دیدن کسانی که " دنیا می نهند و دین نمی یابند  و چه تلخ تر کسانیکه " دین به دنیا می فروشند  و چه هولناکتر کسانیکه دین و دنیا را یکسره می نهند و در " برزخ تاریک قهر با خدا " لانه می کنند .

خدایا به تو پناه می برم ، معیشت مردم ، خواسته اهل دین ، خواسته روشنفکران ، تراز زندگی جدید ، حفظ سنتها ، توسعه ، عدالت  ،قهر – واژه ای که از آن بیزارم – می شود پلی شد میان همه اینها می شود پلی شد  میان ارزشها و دنیای جدید می شود پلی شد میان اصول و عمل  ، می شود پلی شد میان " عدالت و توسعه

این روزها بچه ها مراعات مرا می کنند، این را از رفتار و گفتارشان می شود فهمید و از نگاهشان دیروز فاطمه مرا می پایید – فهمیدم – صدای او بی تابم می کند ، خدایا من در مقابل گریه دیگران ناتوانم می دانم حرفهای اونها چیست روز جمعه محسن نشست همه را گفت  خبر داد می خواهند اینبار هم حرمت شکنی کنندنگران بود گفت : چند دستگی ها  بالا گرفته ، هرکس حرفی دارد گفت : شما اگر بیایید با این همه تفرقه و تشتت چه می خواهید بکنید ؟ گفتم : " به همین دلیل " شاید بیایم ! گفت : مردم اوضاع را رصد می کنند و تصمیم گیری برایشان دشوار شده  حالش را درک می کنم ولی می داند که آدمی از آن خویشتن نیست من هم " خاطره ملاقات با امام " در روزهای بسیار دور را برایش گفتم ! درست مثل روزی که هم سن و سال او بودم که خدمت امام رفتم بعضی ها از این جنس حرفها زدند و ایشان گفتند : همین هاست که وظیفه ما را سنگین می کند

 
مهدی این روزها زیاد خانه ما می آید وقتی خبرها را می گوید : زیر چشمی مرا می پاید  مثل اینکه می خواهد تاثیر آن را در من پیدا کند. سه شنبه دیروقت بود  من داشتم یادداشتهایم را تنظیم می کردم  پشت سرم ایستاده بود گفتم : کاری داری ؟ بغض کرد گفت : نه ، گفتم :‌خبری شده  گفت :‌نه  رویش را برگرداند و رفت  از مادرشان پرسیدم : مهدی طوریش شده ! گفت :‌نه این روزها کارش زیاد شده خیلی ها به او مراجعه می کنند شاید بفهمند بالاخره چه خواهد شد.

خانمهای ایرانی در خانواده واقعاً حکم یک تکیه گاه محکم را دارند در لحظه های خطر، سختی ، آرامش وقاری دارند " زنان این دیاردریا دل اند  " تردید دارم ! دیروز همسرم هیچ نگفت  او با یک حس فطری دریافته  در کشاکش طوفان چنین تصمیم بزرگی باید همه حواسم خلاص و رها باشد  او فقط مراقب است و نگران  او می داند ! من از آن خود نیستم .امروز گویا حس غریبی به او می گوید باید حرف آخر را بزند سختیهای این سالها ردوبدل کردن کلمات را بین ما آسان کرده  اندیشمندان و صاحبان قلم و هنرمندان آیینه های احوال مردم اند  آیینه ها در بی غباری آیینه اند هر چه شفاف تر ، زیباتر! این چه غباری است که از کشاکش ایام بر دل و جان ما نشسته ! کاش می شد ! این غبار را یکبار دیگر شست تا "‌زلال تر " همدیگر را ببینیم  خبرنگاری دیروز پرسید آقای هاشمی بالاخره چه کار می کنید ؟ نگاهش کردم : چشمهایش را به زیر انداخت ، گفتم : می دانم سخت است ! ولی معمولاً از کارهای سخت استقبال کرده ام گفت : اگر این را بلند بگویید مردم می فهمند ! گفتم : می دانم ! مردم خوب می فهمند خیلی خوب ! و این کار را سخت تر می کند ، گفت : اینبار باید میثاق ببندی ! میثاق ! زنگ صدایش در تالار پیچید

" خدایا ! مردم خسته اند  خسته از این همه نزاع ! خسته از این همه نزاع کم حاصل و یا بی حاصل  . اگر اینها می خواهند ترجمان حرف مردم باشند که حرف مردم روشن است  چرا تحمل همه کم شده چرا نمی گذاریم حرفها به عمل در آیند ؟ چرا نیتها را به سنگ تهمت می زنیم  ایرانی مسلمان که نباید این باشد .

روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمتهای تلخ آزارت نمی دهد ؟ نگاهم کرد و گفت : این "‌آسیاب به نوبت است " نوبت تو هم خواهد رسید !چقدر این روزها بی شما سخت می گذرد دوستان ! من تا نیمه راه آمده ام  مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد ؟. تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستن های خود را بشنوم و بچشم دلم که می گیرد یاد امام آرامم می کند به چشمهایش که هنوز هزار حرف نگفته دارد.

  چه آسان می توان بر لبان این " مردم شریف لبخند شادی نشاند " و چه آسانتر می توان لبخند را از آنان گرفت کاش عده ایی باور کنند " شادی و لبخند لازمه زندگی است "‌و دنیا بدون شادی تحمل ناپذیر است رمز آبادانی در گره خوردن "‌همتهای بلند و افکار نو " است  ایرانی یعنی "‌دستهای توانا و افکاری بلند همتهای استوار و ارادتهایی خستگی ناپذیر تاریخ این خاک گواه بسیار بر این حرف دارد  آنانی که دل در خدمت به این مردم دارند  فقط باید سدها و موانع را بردارند  این اقیانوس اگر به تلاطم در آید تاریخ یکبار دیگر ایران را بر تارک جهان خواهد دید " واینبار با اتکا به اسلام و قرآن " خدایا " تو را گواه می گیرم که هیچگاه " ملتی چنین صبور و همراه در تاریخ نبوده " این مردم حق بسیاری دارند و بسیارحق دارند .

خدایا آنچه که می گویند و آنچه که می خواهند حق است  خدایا ! کمک کن ما شرمنده چنین ملتی نشویم  بر ما ببخش اگر نتوانیم دین مان را به این مردم ادا کنیم ! تو می دانی که ما می خواهیم ادا کنیم  می گویند شیطان در شب زاد و ولد می کند. تاریکیها همیشه آبستن حوادث اند دشمنان این سرزمین آرامش آنرا نمی خواهند  چشمانی بیدار همیشه باید مراقب باشند سیاستمداران به وقت غرور اشتباهات زیادی می کنند که تاوان آنرا ملتها باید بپردازند  تاوان بسیار گران و سنگین غرور ملتی را چه آسان می توان شکست  آن گاه که مصلحت به خیر مردم خود را نبینی ؟  دوست دارم از آینده بنویسم  ترسیم آینده زیباتر است اما ما را از گذشته گریزی نیست در هر قدم گذشته حرفی است برای گفتن و در هر قدم آینده هزار حرف شب آرام آرام به پایان می رسد  و روز دیگری برای ایران آغاز می شود ! روز دیگری با هزاران امید و هزاران آرزو و هزاران چشم منتظر وسوسه ها و تردیدها در ظلمت است  روز جهت آشکاریست جان ما با آفتاب یقین گرم می شود ! یقین به اسلام ! یقین به ایران ! یقین به مردم                                             

 سایت آیت الله هاشمی

 

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390

تاریخ : چهارشنبه 90/2/14 | 10:46 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

1- مطهری عالمی دینی است که در عین تعلق به حوزه  علمیه جزیی ازجریان روشنفکری دینی نیز محسوب می شود جریانی که در صد سال اخیر سعی کرد ه است بین دین وعلم وزندگی اجتماعی در عصر جدید پیوند دهد خصیصه بارز روشنفکری دینی درددین همراه با دغدغه انسان داشتن  است مطهری به جریانی تعلق دارد که ازسید جمال واقبال آغاز می شود ودرزمان اوبا شریعتی وخود او ادامه می یابد ومتاسفانه بعد ازاو خصوصادر سال های اخیر این جریان به دلائل متعدد دچار افت وافول می شود  روشنفکری دینی همواره پلی بین حوزه ودانشگاه بین دین وعلم بین انسان وایمان بوده است قوت وکمال این واسطه در واقع قوت جامعه ومعرفت دینی را باعث می شود وضعف وحذف آن آسیب جدی به معرفت پویای دینی از طرفی وجامعه فرهنگی از سوی دیگر وارد می کند

2- روشنفکری دینی در مطهری از جامعیت وکمال وخلوص برخورداراست مطهری هم سواد عمیق حوزوی دارد هم زمان شناس است وهم اهل انصاف ونقد پذیر ومهم ترازهمه دارای جان پرسشگر وروح بی تاب دریافتن پاسخ های دقیق وعلمی برای معضلات فکری ودینی جامعه اما بعد از مطهری جریان اصیل روشنفکری دینی دچار نوعی تک بعدی گری از طرفی   می شود واز طرف دیگر به جای برقراری رابطه بین  دونهاد مهم حوزه ودانشگاه به نوعی به عنصری برای ایجادتفرقه بدل می شود

3-  دلائل ضعف وافول روشنفکری دینی درسال های اخیر متعدد است که به برخی از آنها اشاره می کنیم

الف- بعداز انقلاب حوزه وشخصیت های علمی حوزه  فکر می کردند گویا با انقلاب به همه اهداف خود رسید ه اند وکمتر دغدغه تلاش متفکرانه برای ادامه دادن راه مطهری داشتند  ودر واقع موفقیت در سیاست وبه دست گرفتن حکومت نوعی بی نیازی کاذب ایجاد کرد وآن تلاش وتکاپوی قبل برای برقراری وادامه ارتباط با نسل جوان وروشنفکر تبدیل به نوعی رابطه یک سویه شد وازاین جا به ضعف رفتن  روشنفکری دینی اصیل آغاز شد

ب- روشنفکران دینی دانشگاهی  نیزبه خاطر برخی اختلاف نظرهای سیاسی با روحانیون آن الفت ودوستی سابق با عالمان روشنفکر حوزوی دیروز را ازدست دادند وجدا شدن این دوطیف ازهم عامل دیگر در تضعیف جریان روشنفکری دینی گشت

ج- بعد از انقلاب با غلبه جریان احساسات  برعقلانیت خصوصا در چند سال اخیر عرصه فکروفرهنگ دینی از دست اندیشمندان وعالمان خارج شد وبیشتر در اختیار افراد خام وکم اطلاع  یا متحجر قرار گرفت که هرنوع نواندیشی را با تیر تهمت وتهدید هدف قرار می داد واین باعث عزلت ویا مهاجرت روشنفکران دینی  وبیشتر شدن شکاف وجدایی  روشنفکران با حاکمیت شد  

د- متاسفانه درنبود امثال مطهری افرادی که نسبتی با راه وروش مطهری نداشتند به عنوان جانشین فکری ایشان به غلط به جامعه فرهنگی معرفی شدند که بیش از آن که دارای جاذبه فکری واخلاقی وشخصیتی برای طیف پرسشگر وجوان جامعه باشند بیشتر دارای دافعه ومنش غیر اخلاقی وغیر علمی بودند لذا اینان نتونستند اعتماد جامعه فرهنگی رابه خود جلب کنند وگسست روشنفکری ودینداری روزبه روز بیشتر شد

5-  حیات روشنفکری دینی برای جامعه ما ضرورت انکار ناپذیر است ودلسوزان باید برای احیاء دوباره آن تلاش کنند که این حلقه مفقوده می تواند بسیاری از بحران ها ومشکلات علمی فرهنگی واجتماعی سیاسی را برطرف کند همان طور که وجود وقوت وجامعیت واتحاد آن  در دوره انقلاب باعث پیروزی انقلاب شد  ما به هردو طیف روشنفکردینی حوزوی ودانشگاهی وهمین طور به ارتباط وهمدلی این دو سخت نیازمندیم

 


تاریخ : یکشنبه 90/2/11 | 2:52 صبح | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

شاید شماهم بارها تصاویری در باره چگونگی تخلف یک راننده در جاده ها در سیمادیده اید که دوربینی همراه افسر راهنمایی ماشینی را تعقیب می کند وپس از توقف آن راننده را پیاده کرده در باره تخلفات اوبا او صحبت می کند

وگاه تصویر کامل آن فرد رانیز نشان  داد ه می شود  دراین برنامه ها سیما باژستی آمرانه وبا لحنی توبیخی وگاه توهین آمیز در واقع از مردم عادی مچ گیری می کند وآن را درمعرض دید عموم قرار می دهد

حال سئوالی که از سیما ودیگر رسانه ها باید پرسید این که چراتخلفات بزرگتر ومهمتر را رصد نمی کنید ؟ چرا همیشه به سراغ افراد عادی وشهروندان می روید ؟ چرا از مسئولان بازخواست نمی کنید ؟

از تخلفات میلیاردی که در بودجه رخ می دهد سخن نمی گویید ؟ از ادعای سال گذشته رییس دولت که صد میلیارد در حساب ذخیره ارزی است واز سخن امروز مجلس که  موجودی ذخیره حساب ارزی  کاملا خالی گشته است حرفی نمی زنید ؟ 

 واین که چه بلایی سر این همه موجودی آمده است نمی گویید ؟از44 میلیارد برداشت غیر قانونی دولت که مجلس ازآن پرده برداشته است نمی گویید ؟ چرا از این سخن کارشناسان اقتصادی که رشد اقتصاد کشور به صفر رسیده حرفی نمی زنید ؟

  ومسئولان را برای پاسخ گویی به این فاجعه فرانمی خوانید ؟چرااز تاخیر دوماهه تصویب بودجه سال نود نمی گویید ؟ از دستمزد 40 میلیونی خود سیما به یک خواننده بابت یک ساعت اجرای برنامه درنوروز چرا گزارش پخش نمی کنید ؟

 ازبه اغما رفتن پرونده معاون رییس دولت که بارها از جانب قوه قضاییه جدی بودن اتهامات درشت اقتصادی ایشان  مورد تایید قرار گرفته است حرفی نمی زنید ؟ودهها وصدها تخلف دولتی وغیردولتی که بازگشت به بیت المال و حق همه ملت دارد چرا حرفی زده نمی شود ؟

تعقیب ورسوا کردن یک شهروند عادی هنر نیست بلکه متصدیان قانون گریز ومتخلف را به پاسخ گویی وادای توضیح وجواب وادارنمودن هنراست  وبدانیم که دربرابر مسئولان مداحی وتملق ورزی کردن

وبا مردم عادی به زبان امرونهی ونصحیت وبازخواست سخن گفتن روش معتقدان به استبداد وتحقیر مردم است  تعریف دائمی ازخود وبرنامه های خود واغماض از خطای هم حزبی وگروهی خود ومبتلا ی به درد خود پرستی  وخود ستایی  بودن از اوصاف مستبدان تاریخ است .

 


تاریخ : جمعه 90/2/9 | 7:17 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

               

مادر جوان امت علی

    جان وجوانی علی

     نوازشی نما 

     این دل دلبسته

      گیسوی علی

     با دست سپید مادری

     به عفت وطهارتت

     که حور وروح

    خیره خمارش می شوند

    تشنه زلال کوثرم

    که قدسیان

    مدهوش جامش می شوند

   فدای آن فطرت پاک فاطمی

 جان وجوانیم

  ای  جان وجوانی علی

 

 


تاریخ : یکشنبه 90/2/4 | 11:38 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()

 

مفسرین شیعه با الهام از روایات  کوثررادر آِیه شریفه انا اعطیناک الکوثر به فاطمه

سلام الله علیها تطبیق داده اند اما چرا به حضرت زهرا کوثر گفته شده ؟ ومعنی دقیق

 کوثر از نگاه قرآن چیست ؟به نظر می رسد با تامل درآیات دیگر به جواب روشنی دراین

باره رسید اولا کوثر در لغت یعنی خیر کثیر ودر قرآن در سوره بقره مصداق بارز خیر کثیر

حکمت معرفی شد ه است 

     وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)بقره

  به هرکه حکمت داده شد درواقع خیر کثیر به عطا شد ه است   ،بنابراین از دید قرآن

کوثر می شود حکمت اما حکمت به چه معناست در سوره اسراء بعد از طرح برخی

احکام ومعارف اسلامی  واشاره به تاویل وباطن آنها از جمله میانه روی در انفاق ،نزدیک

نشدن به زنا ،دوری ازقتل ،نامید نشدن ازخدا ، عدالت در خرید فروش ،عدم پیروی از

جهل  و مواردی دیگر آمده است 

         ذلِکَ مِمَّا أَوْحى‏ إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى‏ فی‏ جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً    (39) 

         آن از حکمت است که به تو وحی کردیم                                                                        

بنابراین اصل رعایت  حدود  واحکام الهی و درک حقیقت وباطن  آنها مصداق  حکمت

شمرده شده است واین یعنی درک احکام وعمل به انها همان حکمت است که می توان

آن را به حکمت عملی ونظری تقسیم کرد حال نسبت حضرت زهراء با این حکمت

چیست ؟ وقتی مصداق کوثر از طرفی حکمت شد واز طرف دیگر حضرت زهرا بنابراین

وجود مقدس ایشان همان عینیت حکمت خواهد شد همان طور که درباره امام علی (ع)

می گوییم عینیت عدالت است فاطمه تجلی انسانی وزنده حکمت است تجلی ظاهر

وباطن احکام ومعارف الهی به بیان دیگر به پیامبر اکرم دو هدیه گرانبها عطا شد ه است

یکی کتاب که قرآن است ودیگری حکمت که فاطمه است و قرآن حاوی وحامل احکام

الهی است وفاطمه حامل علم به کتاب که همان حکمت است وفهم وایمان به قرآن

بدون لحاظ باطن وحکمت آن ناممکن است وشاید سر این که امام معصوم فرمود ما حجت

برخلق هستیم وفاطمه حجت برما همین است یعنی مادلیل راه مردم هستیم وفاطمه

دلیل راه ما، خود ائمه هم که مفسر وشارح قرآن هستند علم خود رامدیون وجود مقدس

فاطمه هستند وگویی هریک تجلی از وجود فاطمه هستند ودینی که پیامبر آورد با علم

وحکمت حفظ میشود وحامل این حکمت وعلم فاطمه وفرزندان اوهستند واینکه در پایان

سوره کوثر فرمود

ان شانئک هو الابتر  اشاره به دو معنا دارد یکی این که شماتت کنند ه تو ای پیامبر ن

سلش بریده خواهد شد ودیگر این که دشمن تو راهش ابتر خواهد بود اما راه وسیره

ودین تو با  علم وحکمتی که به  فاطمه وذریه فاطمه  داده شد ه است تا قیامت حفظ

خواهد شد


تاریخ : جمعه 90/2/2 | 2:29 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
<      1   2   3   4      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.