سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شریعتی بعداز گذشت چندین دهه از درگذشتش همچنان نام ویادش در جامعه علمی وفرهنگی زنده است وآثار وسخنانش مورد اقبال عام وخاص است  نه نقد های به ظاهر علمی که بر آثار او شد وکسانی چون دکتر سروش کوشیدند شریعتی را تئورسین ایدولوژی بدانند

 عنوانی که در محافل روشنفکری یک نقص وعیب ودگم اندیشی محسوب می شود ونه تخریب هایی که برخی از  متحجران وفرصت طلبان علیه او نمودند که  نمونه برجسته والبته غیرمنصفانه وغیراخلاقی  این تخریب ها در دهه هفتاد  با انتساب او به ساواک با استناد به بازجویی های او اتفاق افتاد

هیچکدام نتوانسته از اعتبار وتاثیر گذاری شریعتی واقبال به آثارش بکاهد و  همچنان  شریعتی وجاهت و بزرگی گذشته را باخود به همراه دارد امادلیل این مساله چیست ؟ وچرا شریعتی همچنان آثارش درس آموز ونامش زنده است؟

دلیل مساله بازگشت به ویژگی های شریعتی وآثارش دارد  مهم ترین خصوصیت او دردمندی او برای انسان واعتقاد عمیق به دین وباور به انسان ساز وجامعه ساز بودن دین است   واین در آثاراو انعکاس روشنی یافته است

شریعتی  از این که درآن زمان  شریعت  اسلام وتشیع که دارای اصول زندگی ساز وتمدن ساز است تن به رخوت وجمود داده می نالید او معتقد بود که جامعه بیش از نذر برای امام حسین به انذار پذیری ورهروی راه او محتاج است

و ویژگی دیگر او صداقتش با مردم ومخاطبین است و نشانه صداقت او این که در اوج خطر واستبداد وخفقان در وسط میدان مبارزه بود و فقط شعار نمی داد  این دو ویژگی درکنار فکر فعال وخلاق وزمان شناس وکار خستگی ناپذیر از شریعتی فردی کم نظیر می سازد

و به تعبیر آقای ازغدی همه خطاهای احتمالی واشتباهات  معرفتی اورا پوشش می دهد همچنین برچسب هایی را که با عناوین مختلف براو زده می شود را غیر قابل باور وبی تاثیر می سازد

همچنین  توانایی شریعتی در استخراج وارائه الگو برای جامعه امروز از متن دین ومتکی ساختن انسان مسلمان به ارزش ها واصولش وشناخت دقیق نارسایی های فرهنگ غرب ومرعوب نشدن درمقابل آن وتوجه دادن مخاطبان به بازگشت وتمسک به ارزش های خودی او را  فردی قابل احترام وارزشمند در دلها ودیدگان مطرح می سازد

  هنر بزرگ شریعتی این بود که توانست از دین چهره ای کارا وفعال در عصر حاضر ارائه دهد وجوان وجامعه را از پناه بردن به ایسمها ومکاتب ملکوک ومخدوش بر حذر دارد گرچه ممکن است دچار افراطهایی نیز شد ه باشد و این هنر مهم را نمی توان با عناوینی چون ایدئولوگ  بودن وغیره معیوب ساخت

  شریعتی  مردم را به شریعه شریعت رهنمون می کرد وافتخار او این است که دچار اوهام وارزش های کاذب روشتفکری زمان خود وبعد از خود نشد که آمال خودرا در مکاتب غربی می جویند

و بالاخره با نگاهی اجمالی به سیره شریعتی واندیشه در سیر ت او  وتوجه به اصول و مبانی وروش های اسلام سیاسی غیر مصفانه و دروغ بودن اتهام  فرصت طلبانی که چهره اورا با انتساب به ساواک مخدوش می سازنند  روشن می شود

چرا که از سویی زندگی ومرگ شریعتی  گواه پاکی وخدمت و واستقامت اوست و از سوی دیگر  فریب دادن دشمن درحال مبارزه با او جزو اصول اسلام زنده وپویا و دین جهاد وتقیه  است

کاری که شریعتی با بازجوی خوددر زندان کرده است .


تاریخ : پنج شنبه 93/3/29 | 5:20 عصر | نویسنده : مرتضی زارعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.